söndag 7 november 2021

Kyrkan på Island fortsätter att tappa medlemmar

Bara sex av tio islänningar är nu medlemmar i statskyrkan. Trots att antalet invånare på Island växer stadigt minskar antalet som är med i kyrkan. Men det sker också förändringar bland andra trossamfund. Ett av Islands tre muslimska samfund har avvecklats. Samtidigt finns för första gången ett registrerat judiskt trossamfund.

Trenden att allt fler överger Islands statliga kyrka fortsätter. Invånarna blir fler - men medlemmarna i kyrkan ändå allt färre. Den 1 oktober i år hade statskyrkan 229 623 medlemmar. Under de tio senaste månaderna har antalet medlemmar minskat med 94 personer. Det är nu bara sex av tio som är med i statskyrkan.

Näst störst är katolska kyrkan som nu har 14 725 medlemmar - en ökning med 74 personer. Ett skäl till uppgången är invandring från länder som Polen där en stor del av befolkningen är katoliker.

Tredje störst är frikyrkan i Reykjavík med 10 030 medlemmar följt av frikyrkan i Hafnarfjörður med 7 410 medlemmar.

Asatrosamfundet är det största icke-kristna samfundet. De asatroende har de senaste åren blivit allt fler. Samfundet har nu 5 406 medlemmar - en ökning med 311 personer.

De största förändringarna sker bland de muslimska samfunden. Menningarsetur múslima á Íslandi - som för tio månader sedan hade 451 medlemmar - har avvecklats.

I den mån medlemmarna har anslutit sig till andra samfund ser Stofnun múslima á Íslandi ut att vara vinnaren. Under perioden har medlemsantalet ökat med 76 personer till totalt 469. Félag múslima á Íslandi växer med 15 personer till 596 medlemmar.

För första gången finns nu ett registrerat judiskt samfund på Island. Menningarfélag gyðinga har 38 medlemmar.

På Island finns nu enligt Þjóðskrá Íslands totalt 53 registrerade tros- och livsåskådningssamfund. Det är 29 027 personer - vilket motsvarar 4,6 procent av befolkningen - som inte är med i något av dessa samfund.