lördag 27 november 2021

Ville ändra namn på politiker med kurdisk bakgrund

När rösterna räknades om i den nordvästra valkretsen hamnade piraten Lenya Rún Taha Karim i centrum. I några timmar var hon den yngsta alltingsledamoten genom tiderna. Hon var dessutom den första ledamoten med kurdiskt påbrå. Men när resultatet blev en fråga för valnämnden blev också hennes namn en fråga. Nämnden övervägde möjligheterna att stava hennes namn på ett sätt som kändes mer isländskt.

21-åriga Lenya Rún Taha Karim såg på valnatten ut att bli den yngsta alltingsledamoten genom tiderna. Som nummer tre på Piratpartiets lista i norra Reykjavík kom hon in på ett utjämningsmandat. Men när rösterna i den nordvästra valkretsen räknades om miste hon sin plats.

Två månader senare godkände en majoritet i alltinget de 63 ledamöterna. Beslutet innebar att resultatet från omräkningen förklarades giltigt. Lenya Rún Taha Karim fick därför inget ordinarie mandat. Däremot är hon en av Piratpartiets ersättare i alltinget.

Inför beslutet i alltingets valnämnd har en rad utredningar av rösträkningen genomförts. Men tjänstepersoner i alltinget har inte bara utrett händelseförloppet. De har också funderat på om det vore möjligt att ändra Lenya Rún Taha Karims namn. Syftet var att stava namnet på ett sätt som gjorde att det passade bättre in i det isländska språksystemet.

Lenya Rún Taha Karim har kurdiskt påbrå. I folkbokföringen skrivs namnet just så och hennes namn har också godkänts av Mannanafnanefnd, den nämnd som granskar förnamn som inte finns på mannanafnaskrá, förteckningen över godkända förnamn.

Men i ett dokument skriver tjänstepersoner att stavningen Lenja Rún Taha Karím hade varit "mer isländsk" eftersom kasusböjningen "Lenju då skulle vara i bättre samstämmighet med isländsk stavning än Lenyu". Vidare skriver de att "det sannolikt är för sent att rekommendera stavningen "Lenja Rún Taha Karím".

Twitter skriver hon att det är ironiskt att tjänstepersoner vill att hon ska byta namn till något som känns mer isländskt eftersom det är lättare att kasusböja men inte är begripligt på kurdiska.