söndag 5 december 2021

Avblåser höjd beredskap för vulkanutbrott i Geldingadalir

Den förhöjda beredskapen för vulkanutbrottet i Geldingadalir slopas nu helt och hållet. Beskedet kommer två och en halv månad efter att lava slutade att strömma ur kratern. Beslutet har fattats av polisen på Suðurnes och på riksnivå. I dagsläget finns heller inget som tyder på att ny lava skulle närma sig jordskorpan.

På kvällen den 19 mars i år började ett vulkanutbrott vid Fagradalsfjall utanför Grindavík på sydvästra Island. Utbrottet kom efter ett drygt år med ständiga jordskalv. Myndigheterna höjde omedelbart beredskapen till den högsta nivån. Om lavan nådde fram till bebyggelse skulle både vägar och flera samhällen kunna vara hotade.

Snart stod det klart att lavaflödet var förhållandevis litet. Lavan fyllde Geldingadalir och började rinna mot angränsande dalar i området. Men den var aldrig nära bebyggelse. Myndigheterna sänkte snart beredskapsnivån till den näst högsta.

Lava har inte strömmat ur kratern sedan den 18 september. Fortsatt utsläpp av vulkangaser visade dock att det fanns magma kvar på större djup. Efter en månad sänktes beredskapsnivån till osäkerhetsläge - den lägsta nivån.

Nu väljer polisen på Suðurnes och på riksnivå att helt och hållet avblåsa den förhöjda beredskapen. Skälet är att det nu har gått två och en halv månad sedan lavaflödet upphörde. I nuläget sker inga jordskalv som tyder på att ny magma skulle närma sig ytan. Jordskalven har också blivit allt mer sällsynta.

Magma finns nu på ett djup av ungefär 15 kilometer. Inget pekar på att den skulle röra sig uppåt mot jordskorpan.

Polisen varnar besökare för att ge sig ut på lavafältet i Geldingadalir. Lavan håller fortfarande på att svalna och är inte säker. Kratrarna är inte stabila och sprickor kan uppstå. Under lavatäckets yttre skikt är temperaturen flera hundra grader. Dessutom kan giftiga vulkangaser fortsätta orsaka besvär.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.