fredag 3 december 2021

Dagens citat

"Av de sju förtroendeuppdrag som partiets ordförande - i praktiken - redan har utsett (alltingets talman och alltingsgruppens ordförande utöver de fem ministrarna) har ledamöter från huvudstadsregionen fått sex. En är från landsbygden. En särskilt hård behandling får den södra valkretsen. Detta är tredje regeringen i rad som Självständighetspartiets ordförande är med om att bilda på fem år utan att se anledning till att ha toppkandidaten i den valkretsen vid bordet. Denna upprepade likgiltighet - eller till och med arrogans - gentemot landsbygden kommer säkerligen att skada partiet ytterligare än vad som visade sig i det här valet."

Páll Magnússon, tidigare toppkandidat och alltingsledamot för Självständighetspartiet i den södra valkretsen, skriver på Facebook om partiledaren Bjarni Benediktssons val av ministrar och andra förtroendeuppdrag - läs mer här.