torsdag 6 januari 2022

Landhöjningen vid Askja når 20 centimeter

Landhöjningen vid Askja har nu passerat 20 centimeter. Landhöjningen vid vulkanen började i augusti och har nu pågått i fem månader. Men den senaste tiden har takten avmattats även om landhöjningen fortsätter. Trots den ökade aktiviteten är det troligt att nästa vulkanutbrott i Askja är ganska avlägset.

I början av augusti inleddes en intensiv period av landhöjning vid Askja, ett vulkaniskt system norr om Vatnajökull på det isländska höglandet. I början var landhöjningen mycket snabb. Nu har alltså takten avmattats något.

Landhöjningen har nu nått 20 centimeter inom loppet av fem månader. Förklaringen är med all sannolikhet magma som närmar sig jordskorpan.

Landhöjningen i området har också följts av en rad jordskalv. Även jordskalven fortsätter - men de har också blivit färre de senaste veckorna.

Senaste utbrottet i Askja ägde rum 1961. Mellan 1921 och 1929 erupterade Askja sju gånger. Alla dessa utbrott ägde dock rum innan Veðurstofa Íslands hade börjat följa landhöjningen i området. Mätningar som gjordes efter 1961 års utbrott pekade på att det hade föregåtts av påtaglig landhöjning.

Benedikt Gunnar Ófeigsson är expert på jordskorpans rörelser vid Veðurstofa Íslands. Han säger i Morgunblaðið att myndigheten följer utvecklingen vid Askja eftersom det är troligt att den leder fram till ett utbrott. Men han tror inte att ett vulkanutbrott är nära förestående. Hittills är till exempel jordskalven i området för få:
"Om det blir ett vulkanutbrott så kommer det att ha ett mycket mer utdraget förspel än den här landhöjningen. Det skulle åtminstone vara mycket ovanligt om det inte skulle vara så. Men vi räknar inte med att något händer inom den allra närmaste tiden."
Veðurstofa Íslands ändrade i höstas färgkoden för flygtrafik över Askja från grön till gul. Den gula färgen betyder att vulkanen visar tecken på ökad aktivitet.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Askja.