onsdag 23 februari 2022

Hotell förlorar - får inte skydda norrsken i namnet

Northern lights är så allmänt att andra inte kan förbjudas att använda samma ord. Det fastslår Héraðsdómur Reykjavíkur i en tvist mellan ägarna av Northern Light Inn i Grindavík och Grótta Northerns Lights i Seltjarnarnes. Tidigare hade sysslomannen utfärdat ett föreläggande som tvingade Grótta Northern Lights att sluta använda namnet.

Året var 2006 när ägarna av Northern Light Inn i Grindavík registrerade namnet som ett varumärke. Registreringen gällde just att driva ett hotell eller pensionat. Sedan dess har verksamheten växt och består nu bland annat av ett hotell och en restaurang.

Tio år senare öppnade Grótta Northern Lights i Seltjarnarnes - som också hyr ut rum och lägenheter till turister.

I juli förra året vände sig Northern Light Inn till sysslomannen med krav på att stoppa användningen av Northern Lights i Grótta Northern Lights. Ägarna ansåg sig ha ensamrätt till Northern Light när det gällde hotellverksamhet.

Sysslomannen gick på Northern Light Inns linje och utfärdade ett föreläggande om att Grótta Northern Lights skulle upphöra med användningen av namnet. Ägarna tog därefter striden vidare till Héraðsdómur Reykjavíkur för att få föreläggandet omvandlat till ett varaktigt förbud.

Men domstolen avslår kravet. I domen skriver Héraðsdómur Reykjavíkur att ett så allmänt begrepp som Northern Light - även om det i det här fallet registrerats i singular samtidigt som det i regel talas om Northern Lights i plural på engelska - inte kan begränsas på det här sättet. En så snäv användning skulle innebära för stora inskränkningar i andra företags att marknadsföra sig med hjälp av norrsken.

Vidare står det i domen att det är viktigt att begrepp som förekommer i allmänspråket inte kan brukas av andra än den som innehar en varumärkesregistrering.

Inte heller finns det i det här fallet någon förväxlingsrisk. Héraðsdómur Reykjavíkur anser att bruket av Grótta Northern Lights inte har fått turister att boka rum där i stället för på Northern Light Inn.

Northern Light Inn ska betala 525 000 isländska kronor i rättegångskostnad. Under tiden mellan föreläggandet och domen har dock Grótta Northern Lights börjat marknadsföra sig som Grótta Aurora Lights - men adressen till företagets webbplats har inte ändrats.

Här kan du läsa domen i sin helhet.