tisdag 8 mars 2022

Eniga islänningar fördömer Rysslands invasion av Ukraina

Hela 99 procent av islänningarna fördömer Rysslands angrepp på Ukraina. Och nästan lika många anser att den ryska invasionen är oförsvarlig. En bred majoritet anser att det internationella samfundet ska rikta hårda sanktioner mot ryska intressen. Men det är få som tror att de kommer att få stopp på kriget. I stället befarar många att det kommer att sprida sig. Det visar en mätning utförd av Gallup.

Regeringen, presidenten och partiledarna i alltinget har varit eniga i fördömandet av den ryska invasionen av Ukraina. En opinionsundersökning utförd av Gallup visar också att de har folket med sig i den här frågan. Motståndet mot angreppet är kompakt.

Hela 99 procent fördömer Rysslands krig i Ukraina. Bara 1 procent svarar att de står bakom den ryska invasionen av grannlandet.

Nästan lika många - 93 procent - anser att angreppet är oförsvarligt. Men det är 4 procent som uppger att kriget i någon mån kan rättfärdigas. Resterande 3 procent är neutrala i frågan.

Det finns även en bred uppslutning bakom Islands sanktioner mot Ryssland. Det är 89 procent som säger att det internationella samfundet ska rikta hårda sanktioner mot Ryssland. Bara 8 procent motsätter sig sanktioner - medan 4 procent varken är positivt eller negativt inställda till sanktioner.

Däremot är det få som tror att ekonomiska sanktioner är tillräckliga för att få stopp på invasionen. Hela 61 procent svarar att det är uteslutet eller osannolikt att sanktionerna kommer att stoppa Ryssland. Betydligt färre - 23 procent - säger att sanktionerna kommer eller kan få striderna att upphöra. Resterande 17 procent är neutrala i frågan.

Många befarar att kriget kommer att sprida sig. 61 procent tror att Rysslands angrepp mot Ukraina även leder till strider i andra länder. Bara 26 procent räknar med att inte fler länder dras in i konflikten. Övriga 14 procent är neutrala.

Det ukrainska motståndet har också ett utbrett stöd bland islänningarna. 92 procent anser att Ukraina inte ska tillmötesgå de ryska kraven och fortsätta kämpa. Bara 8 procent tycker att Ukraina ska kapitulera och ge efter för de ryska kraven.

När det gäller krigets inverkan på Island går opinionen isär. Det är 38 procent som tror att invasionen kommer att ha liten eller ingen effekt på det egna livet. Något färre - 32 procent - räknar med att kriget kommer att ha viss påverkan på vardagen. Här säger 30 procent att de tror på varken små eller stora konsekvenser.

Dessutom är det 52 procent som upplever otrygghet eller rädsla på grund av kriget i Ukraina medan 29 procent inte har några sådana känslor. Resterande 20 procent är neutrala.

Här kan du läsa mer om Islands agerande efter Rysslands invasion av Ukraina.