torsdag 17 mars 2022

Följde inte lagen om rösträkning - men slipper åtal

Att inte försegla valsedlar under rösträkningen i höstens val till alltinget var ett lagbrott. Därför ansåg polisen i Vesturland att valnämndens ledamöter skulle betala böter. Men ingen av dem betalade. Och vid årsskiftet ändrades vallagen - och därför läggs nu utredningen mot de fem ledamöterna ner. Beslutet har dock överklagats.

Efter alltingsvalet i september förra året blev rösträkningen i den nordvästra valkretsen en följetong i medierna. Vid sjutiden på morgonen dagen efter valet meddelade valnämnden ett resultat. Men marginalerna var små - och inte större än att några få röster skulle kunna leda till en omfördelning av utjämningsmandaten.

Resultatet räknades om med följden att fem kandidater miste sina platser. I stället var det fem andra kandidater som valdes in i alltinget på utjämningsmandat för samma partier.

Snart uppdagades en rad brister i rösträkningen. Trots att vallagen sade att röster skulle förvaras förseglat medan rösträkningen pågick låg de helt öppet i en sal på Hótel Borgarnes. Flera hotellanställda var inne i lokalen när valnämndens ledamöter hade åkt hem för att sova. I en halvtimme var dessutom ordföranden Ingi Tryggvason ensam i lokalen.

Alltinget valde så småningom att godkänna resultatet från den andra rösträkningen. Magnús D. Norðdahl, en av Piratpartiets kandidater i valet, anmälde agerandet till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Eftersom rösträkningen var bristfällig gick det inte heller att avgöra om alltingets beslut var riktigt.

Karl Gauti Hjaltason, en centerpartist som förlorade sin plats i alltinget efter omräkningen, polisanmälde förfarandet. Han ansåg att det rörde sig om ett uppenbart lagbrott som riskerade att urholka förtroendet för alltinget.

Polis och åklagare i Vesturland höll med. Ingi Tryggvason fick böter på 250 000 isländska kronor. De övriga ledamöterna i valnämnden skulle böta 150 000 kronor.

Men ingen av dem betalade. Därför skulle fallet gå vidare till åtal. Vid nyår ändrades vallagen - och skrivningarna om att valsedlar ska förvaras förseglat har försvunnit. Det medför i sin tur att polismästaren i Vesturland inte längre anser att det går att gå vidare med utredningen.

Polisen skriver i ett pressmeddelande att strafflagen inte längre går in i detalj på hur valsedlar ska behandlas. Därför skulle det förmodligen inte vara olagligt i dag att inte förvara dem förseglat. Eftersom lagen har förändrats på ett sådant sätt att det gynnar de misstänkta är det praxis att lägga ned utredningen.

Genom att inte ha betalat de ursprungliga böterna lyckas alltså valnämndens ledamöter undvika åtal. Det betyder dock inte att sista ordet är sagt. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har inte tagit ställning till Magnús D. Norðdahls anmälan. Och Karl Gauti Hjaltason har överklagat beslutet att lägga ned utredningen.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen.