onsdag 30 mars 2022

Koalition i Reykjavík behåller majoritet i fullmäktige

Både Socialdemokraterna och Självständighetspartiet backar. Men Piratpartiet går framåt och ser därmed till så att den sittande koalitionen i Reykjavík behåller sin majoritet. Samtidigt ser Centerpartiet ut att mista sitt mandat i kommunfullmäktige. Det visar opinionsmätningar utförda av Gallup och Maskína på uppdrag av Vísir.

Efter valet 2010 bildade Bästa partiet majoritet med Socialdemokraterna. Dagur B. Eggertsson - Socialdemokraternas toppnamn - fick posten som kommunstyrelsens ordförande. Fyra år senare gick Bästa partiet i graven efter en mandatperiod. Men det samarbete som inleddes då mellan socialdemokrater och andra utgör alltjämt grunden för kommunpolitiken i Reykjavík.

Dagur B. Eggertsson tog över som borgmästare 2014. I två val har han säkrat makten i kommunen genom koalitioner med andra partier. När partiet går till val i maj pekar det mesta på att han får fortsätta som borgmästare i Reykjavík.

Visserligen backar Socialdemokraterna i två färska väljarbarometrar jämfört med valresultatet 2018. Men huvudmotståndaren Självständighetspartiet förlorar också väljarstöd. Samtidigt ökar stödet för Piratpartiet och Gröna vänstern - två av Socialdemokraternas koalitionspartner - medan stödet ligger still för Renässans, det fjärde partiet i den styrande majoriteten.

I en mätning utförd av Maskína på uppdrag av Vísir får Självständighetspartiet 22 procent - vilket är 8,8 procentenheter lägre än i valet 2018. Socialdemokraterna tappar nästan lika mycket - och minskar med 6 procentenheter till 19,9 procent.

Den stora vinnaren är Piratpartiet som mer än dubblar väljarstödet till 16,5 procent - en uppgång med 8,8 procentenheter. Renässans får 8,6 procent - en ökning med 0,4 procentenheter. Och Gröna vänstern klättrar till 8 procent - en uppgång med 3,4 procentenheter.

En annan vinnare är Framstegspartiet som i valet 2018 bara fick 3,2 procent och blev utan mandat i fullmäktige. Nu får partiet 9,9 procent.

En annan förlorare är Centerpartiet som minskar med 2,8 procentenheter till 3,3 procent. Om detta hade varit ett valresultat hade partiet förlorat sin enda plats i fullmäktige.

Folkets parti ökar med 1,6 procentenheter till 5,9 procent medan Islands socialistparti minskar med 0,6 procentenheter till 5,8 procent.

Det här skulle ge Självständighetspartiet sex mandat - två färre än i valet 2018 - medan Socialdemokraterna får fem mandat (-2), Piratpartiet fyra mandat (+2), Framstegspartiet två mandat (+2), Renässans två mandat (oförändrat), Gröna vänstern två mandat (-1), Folkets parti ett mandat (oförändrat) och Islands socialistparti ett mandat (oförändrat).

Den sittande fyrpartikoalitionen skulle stärka sin ställning i Reykjavík med ett mandat. Tillsammans får majoriteten 13 av 23 mandat i fullmäktige.

Den senaste mätningen från Gallup pekar på ungefär motsvarande tendenser i opinionen. Även här är stödet för den sittande koalitionen tillräckligt för att bilda majoritet på nytt.

Här får Självständighetspartiet 26,4 procent (-4,4), Socialdemokraterna 21,2 procent (-4,7), Piratpartiet 12,9 procent (+5,2), Framstegspartiet 9,9 procent (+6,7), Gröna vänstern 8,6 procent (+4), Renässans 8,2 procent (oförändrat), Islands socialistparti 5,8 procent (-0,6), Folkets parti 4,6 procent (+0,3) och Centerpartiet 2,2 procent (-3,9).

Här kan du läsa mer om opinionsläget i Reykjavík.