fredag 11 mars 2022

Starkt stöd för Nato och EU efter invasionen av Ukraina

Tre av fyra islänningar är positiva till Islands medlemskap i Nato. Och inte ens en av tio anser att Island inte ska ingå i försvarsalliansen. Men även stödet för att gå med i EU är oväntat starkt. Nu är det hela 47 procent som uppger att de är positiva till ett inträde i unionen. Så stort har intresset inte varit sedan finanskraschen. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

När Gallup nyligen frågade om islänningarnas attityd till Rysslands invasion av Ukraina var motståndet mot kompakt. Hela 99 procent fördömde det ryska angreppet. Nästan lika många dömde ut invasionen som orättfärdig.

Kriget i Ukraina ser också ut att påverka islänningarnas inställning till både Nato och EU. I de opinionsmätningar som gjorts de senaste åren har en majoritet varit för fortsatt medlemskap i Nato. Men stödet för att gå med i EU växer nu till den högsta nivån sedan finanskraschen hösten 2008.

Hela 75 procent av islänningarna uppger att de är positiva till Nato-medlemskapet - och av dessa är det 34 procent som är helt och hållet positiva, 21 procent mycket positiva och 19 procent ganska positiva. Och det är 16 procent som är neutrala till medlemskapet.

Bara 9 procent motsätter sig Nato-medlemskapet. Av dessa svarar 5 procent att de är ganska negativa, 1 procent mycket negativa och 2 procent helt och hållet negativa.

Stödet för medlemskapet har ökat något sedan Gallup ställde samma fråga 2003 och 2001 - då Nato alltjämt hade en bas i Keflavík.

Efter finanskraschen hösten 2008 ansökte den rödgröna koalitionen om EU-medlemskap. Förhandlingarna strandade dock fyra år senare på grund av oenighet inom regeringen. I dag är ansökan vilande och Island har strukits från listan över kandidatländer.

Direkt efter kraschen ökade stödet för EU-inträde - men ända sedan ansökan lämnades in sommaren 2009 har en majoritet motsatt sig medlemskap i varje opinionsmätning som gjorts. Så har trenden sett ut de senaste åren. I MMR:s mätning från december förra året var det 44,1 procent som sa nej, 30,7 procent som sa ja och 25,2 procent som varken var positiva eller negativa.

Nu uppger hela 47 procent att de är positiva till ett isländskt EU-medlemskap medan 33 procent säger nej till inträde i unionen. Övriga 20 procent är varken positiva eller negativa till att Island skulle gå med i EU.

Svängningen i opinionen kommer alltså efter Rysslands invasion av Ukraina. Gallup har inte regelbundet frågat islänningarna om just synen på EU-medlemskap. Men när samma fråga ställdes 2014 var 37 procent positiva och 46 procent negativa. Fyra år tidigare - ett år efter ansökan - var 59 procent negativa och 26 procent positiva.

Här kan du läsa mer om islänningarnas attityd till Rysslands invasion av Ukraina.