onsdag 13 april 2022

Majoritet av islänningarna har gett stöd till Ukraina

En majoritet av islänningarna har gett stöd till Ukraina efter den ryska invasionen. Vanligast är att ha gett ekonomiska bidrag. Nästan lika många har köpt något där en del av intäkterna går till Ukraina. Och det är 2 procent som har erbjudit ukrainska flyktingar en bostad eller ställt upp som volontärer. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Hittills i år har omkring 750 ukrainska flyktingar sökt skydd på Island. Ytterligare några hundra ukrainare har kommit till Island sedan den ryska invasionen inleddes den 24 februari. Alla har dock ännu inte vänt sig till myndigheterna med någon ansökan. Ukrainare har möjlighet att stanna tre månader på Island utan att anmäla sig.

Socialminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson sade nyligen att han räknar med att 1 000 till 2 000 ukrainare kommer att söka skydd på Island. Det är också ett antal som han anser att Island kan hantera. Hótel Saga i Reykjavík - som stängdes under coronapandemin - har nu till exempel blivit flyktingboende. Även tomma lägenheter som tillhör Háskólinn á Bifröst blir flyktingbostäder.

Islänningarna är i dagsläget för det mesta nöjda med flyktingmottagandet. Hela 83 procent svarar att Island sköter flyktingsituationen på ett bra sätt. Bara 3 procent anser att mottagandet sköts illa medan 13 procent tycker att det varken är bra eller dåligt.

Kvinnor och personer som har fyllt 60 år är mer nöjda än andra med mottagandet. Missnöjet växer alltmer lägre i åldrarna.

Många har också på något sätt engagerat sig personligt i kriget i Ukraina. Det är 31 procent som uppger att de har gett ekonomiska bidrag som på något sätt går till invasionens offer eller annat stöd till Ukraina. Nästan lika många - 26 procent - har betalat för varor eller tjänster där en del av intäkterna går till stöd till Ukraina. Något färre - 18 procent - har donerat kläder eller andra föremål.

Vissa har dessutom tagit initiativ för att själva välkomna flyktingar. Det är 2 procent som har erbjudit flyktingar en bostad och lika många som har anmält sig som volontärer. Ytterligare 2 procent har gjort något slags insats för Ukraina.

Men det är också många - 43 procent - som hittills inte har gjort något för krisen i Ukraina efter det ryska angreppet.

Personer som har högskoleutbildning ger i större utsträckning än andra bidrag till insamlingar för Ukraina. Kvinnor skänker oftare kläder och andra föremål.

Motståndet mot Rysslands invasion är alltjämt kompakt bland islänningarna. Hela 97 procent anser att Ryssland har begått krigsförbrytelser i Ukraina och att de ansvariga ska ställas inför rätta i internationella domstolar. Bara 3 procent håller inte med eller säger varken ja eller nej till påståendet om ryska krigsförbrytelser.

Här kan du läsa mer om islänningarnas syn på kriget i Ukraina.