onsdag 8 juni 2022

Island säger ja till Sveriges och Finlands Nato-inträde

Med 44 ja-röster gav alltinget i går utrikesminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir klartecken att godkänna Sveriges och Finlands medlemskap i Nato. I praktiken innebär det att Island godkänner expansionen. Fem ledamöter - varav tre från regeringspartiet Gröna vänstern - avstod från att rösta i gårdagens votering.

När ett formellt inträde i Nato kan bli aktuellt för Sverige och Finland är alltjämt oklart. Så länge som Turkiet motsätter sig medlemskapen kommer frågan heller inte bli aktuell för ett formellt beslut från Islands regering. Där hamnar frågan först när det finns ett färdigt avtal att ta ställning till.

Men utrikesminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir vill vara snabb. Om avtalet skulle bli klart under alltingets sommaruppehåll vill hon inte att det ska försena Islands klartecken. Därför vände hon sig nyligen till alltinget med begäran om en gräddfil för beslutet.

I stället för att alltinget får rösta om det slutliga avtalet bad hon om befogenhet att för alltingets räkning säga ja till avtalet i sin egenskap av utrikesminister.

Förslaget fick stöd av en enig utrikesnämnd. Och i går klubbades det i alltinget med 44 ja-röster. Av de närvarande ledamöterna var det fem som avstod från att rösta: Gröna vänsterns Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Orri Páll Jóhannsson och Steinunn Þóra Árnadóttir samt Piratpartiets Andrés Ingi Jónsson och Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir konstaterade i samband med voteringen att säkerhetsläget i Europa hade förändrats efter Rysslands invasion av Ukraina. Det ryska hoppet om att försvaga Nato fick motsatt resultat när Sverige och Finland ansökte om medlemskap - en utveckling som hon tidigare betraktat som osannolik.

Hon välkomnade både Sverige och Finland till försvarsalliansen. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ansåg att det var glädjande med en utvidgning med två länder som hade starka traditioner av att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Ansökningarna var lika överraskande som önskade:
"Det har skett. Det beslutet respekterar vi och vi önskar dem hjärtligt välkomna in i världens starkaste försvars- och säkerhetsallians."
Gröna vänstern - som regerar ihop med Självständighetspartiet och Framstegspartiet - har Nato-motståndet inskrivet i partiprogrammet. Partiet driver dock inte frågan om utträde i regeringsställning.

Steinunn Þóra Árnadóttir var en av Gröna vänsterns alltingsledamöter som avstod från att rösta i går. Hon ansåg att hon inte kunde säga ja till en utvidgning av en allians som hon inte vill att Island ska tillhöra:
"Jag anser inte att fred och säkerhet i världen garanteras genom militärallianser. Jag respekterar dock nationers självbestämmanderätt och svenskarna och finländarna har kommit till slutsatsen att ansöka om medlemskap i Nato, en sammanslutning som jag helst skulle vilja se att islänningarna lämnade men det är deras beslut att ansöka om inträde och därför röstar jag inte för detta förslaget."
Inför omröstningen i alltinget hade Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir också talat om symboliken i ett snabbt klartecken från de nordiska Nato-medlemmarna Island, Norge och Danmark. Gårdagens beslut innebär alltså att Island omedelbart kan säga ja till Finland och Sverige så snart det finns färdiga avtal om inträde i alliansen.

Här kan du läsa mer om Nato-debatten på Island.