tisdag 14 juni 2022

Ny koalition ger Reykjavík ny borgmästare 2024

Dagur B. Eggertsson sitter kvar som borgmästare i Reykjavík till och med 2023. Då lämnar han över uppdraget till Einar Þorsteinsson. Det är en konsekvens av den nya koalitionen mellan Socialdemokraterna, Framstegspartiet, Piratpartiet och Renässans. Men Dagur B. Eggertsson vill inte svara på om det sätter punkt för hans tid inom kommunpolitiken.

Kommunalvalet i Reykjavík slutade med att den sittande koalitionen förlorade sin majoritet i fullmäktige. Bara ett av de fyra partierna i samarbetet - Piratpartiet - ökade sitt stöd medan Socialdemokraterna, Renässans och Gröna vänstern backade.

Gröna vänstern fick bara 4 procent - vilket var partiets sämsta resultat i Reykjavík genom tiderna. Det ledde till att partiet bestämde sig för att lämna den koalition som ändå förlorat sin majoritet.

Men valet var även ett fiasko för Självständighetspartiet - ett parti som i årtionden varit dominerande i kommunen och regerat med egen majoritet. Partiet blev visserligen störst i fullmäktige med 24,5 procent. Det var dock ett resultat som förstärkte bilden av att Självständighetspartiet får allt svårare att attrahera yngre väljare.

Socialdemokraterna meddelade tidigt att de enbart skulle förhandla ihop med Piratpartiet och Renässans. Det ställde Einar Þorsteinsson inför ett svårt val. Som toppkandidat för Framstegspartiet hade han lett partiet till det starkaste valet någonsin i Reykjavík med 18,7 procent av rösterna. Han kunde bilda majoritet med trion - eller hitta ett samarbete med Självständighetspartiet och minst ett annat parti.

I praktiken var alternativen inte många om han inte kunde splittra trion. Flera andra partier hade uteslutit samarbete med Självständighetspartiet. Islands socialistparti försökte samtidigt utan framgång lansera ett samarbete med Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Socialdemokraterna som en lösning.

Borgmästaren Dagur B. Eggertssons maktspel fungerade för Socialdemokraterna. Han har som borgmästare eller kommunstyrelsens ordförande varit med om att styra Reykjavík sedan 2010. Nu blir det ytterligare fyra år i majoritet ihop med Piratpartiet, Renässans och Framstegspartiet.

Men han kommer inte att vara borgmästare hela mandatperioden. I januari 2024 lämnar han över uppdraget till Einar Þorsteinsson. Han blir den första framstegspartisten genom tiderna som borgmästare i Reykjavík.

Hildur Björnsdóttir, Självständighetspartiets toppkandidat, dömde ut det nya styret och ansåg att Framstegspartiet bara gått in i samarbetet för att rädda kvar Socialdemokraterna vid makten. Samtidigt var faktum att hon själv inte kunnat erbjuda något realistiskt alternativ. Självständighetspartiet blev förra mandatperioden allt mer politiskt isolerade i fullmäktige - och det verkar inte vara på väg att ändras.

Hittills har Dagur B. Eggertsson lyckats isolera Självständighetspartiet. Det har ett enormt symbolvärde i isländsk politik. Självständighetspartiet har inte bara varit den givna maktfaktorn i Reykjavík. Partiet har i praktiken också varit statsbärande. Socialdemokraternas dröm är att på samma sätt som i huvudstaden kunna bryta Självständighetspartiets dominans i alltinget.

Inom Socialdemokraterna är det många som hoppats att Dagur B. Eggertsson skulle ta steget över till rikspolitiken och bli partiets nya ordförande. Sannolikheten har troligen ökat eftersom han nu bara blir kvar på posten som borgmästare i ett och ett halvt år. Men i en intervju med RÚV säger han att de frågorna får vänta.

När det stod klart att de fyra partierna var på väg att forma en koalition frågade Maskína Reykjavíkborna om deras syn på samarbetet mellan de fyra partierna. Hela 52,8 procent föredrog Einar Þorsteinsson som borgmästare - mot 23,8 procent för Dagur B. Eggertsson, 17,6 procent för Piratpartiets Dóra Björt Guðjónsdóttir och 5,8 procent för Renässans Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.

Men bland dem som backade upp fyrpartikoalitionen var det jämnt - med 37,4 procent för Einar Þorsteinsson och 36,8 procent för Dagur B. Eggertsson. Hos väljare som sympatiserade med något av oppositionspartierna var det bara 6,7 procent som föredrog Dagur B. Eggertsson och hela 73 procent som förespråkade Einar Þorsteinsson.

Det var 37 procent av de tillfrågade som var positiva till samarbetet och 39,6 procent som var negativa. Resterande 23,4 procent var varken positivt eller negativt inställda.

Bland dem som röstat på något av de fyra koalitionspartierna var 56,7 procent positivt inställda. Bland övriga väljare var motsvarande siffra 11,8 procent.

Dagur B. Eggertsson fortsätter alltså som borgmästare medan Einar Þorsteinsson blir kommunstyrelsens ordförande. Dóra Björt Guðjónsdóttir blir ordförande för miljö- och planeringsnämnden, en tung post eftersom den får utökat ansvar under denna mandatperiod. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir blir ordförande för kommunfullmäktige.

I överenskommelsen mellan de fyra partierna handlar det mycket om bostäder och kommunikationer. I Reykjavík är det stor brist på bostäder - och den nya majoriteten vill bland annat bygga nytt i Úlfarsdalur, Gufunes och Kjalarnes samtidigt som befintliga bostadsområden ska förtätas när det är möjligt.

På riksplanet vill Framstegspartiet behålla inrikesflygplatsen på Vatnsmýrin i Reykjavík medan Socialdemokraterna i såväl alltinget som kommunen vill flytta den. Nu säger Framstegspartiet i kommunen ja till ny bebyggelse i Skerjafjörður - ett område som är granne med flygplatsen - så länge som den inte hotar flygtrafiken.

En annan kommande storsatsning är bygget av Sundabraut, en vägförbindelse som avsevärt ska korta restiden norrut in och ut ur Reykjavík och samtidigt få bort några av vägnätets största flaskhalsar. Det första steget är att påbörja arbetet med en miljöprövning.

Andra förändringar är att återinföra nattbussar - en trafik som stoppades under coronapandemin - och att på prov ha öppet till midnatt en dag i veckan på ett kommunalt badhus.

Samtidigt har Islands socialistparti och Gröna vänstern - som har två respektive ett mandat i fullmäktige - bildat en allians i kommunens nämnder och råd. Syftet med samarbetet är enligt de två partierna att det ska finnas en stark vänsterröst i kommunens alla politiska organ.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Reykjavík.