tisdag 19 juli 2022

En av tre vill stänga stranden Reynisfjara för besökare

En av tre islänningar vill stänga den olycksdrabbade stranden Reynisfjara för besökare. Och stödet för en stängning är större på landsbygden än i Reykjavík med omnejd. Samtidigt dröjer införandet av ett varningssystem på Reynisfjara. Ännu fler anser att populära besöksmål ska kunna stängas när olycksrisken är förhöjd. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

I juni omkom en kanadensisk man i 70-årsåldern på Reynisfjara utanför Vík í Mýrdal på den isländska sydkusten. Han blev det femte dödsoffret på sju år för de förrädiska vågorna på den populära stranden. När vågorna är särskilt lömska är det dessutom tätt mellan olyckstillbuden när besökare överraskas av dess kraft och är på väg att dras med ut till havs.

Dödsolyckan gjorde att debatten om förhållandena på Reynisfjara blossade upp på nytt. För ett par år sedan var myndigheterna på väg att installera ett varningssystem på stranden. De planerna blev dock inte verklighet eftersom inte alla markägare sade ja.

Efter den senaste dödsolyckan bjöd Ferðamálastofa in markägarna till ett möte om säkerheten på stranden. Nu verkar myndigheterna och markägarna vara överens. Vegagerðin har fått i uppdrag att installera ett varningssystem med blinkande ljus och varningsflaggor som ska få turister att undvika strandkanten när vågorna är särskilt förrädiska.

När varningssystemet kan vara på plats är dock oklart. Formgivningen av varningsskyltarna är ännu inte färdig och det är inte troligt att systemet kan tas i bruk förrän tidigast under augusti.

Samtidigt har en arbetsgrupp på kultur- och handelsdepartementets uppdrag föreslagit att tio platser - däribland Reynisfjara - ska stämplas som potentiellt farliga. Tanken är att sådana platser ska omfattas av en lag som tydligt ger myndigheterna rätten att stänga dem för besökare när riskerna anses stora.

Liknande lagstiftning finns till exempel vid förhöjd risk för laviner och jordskred. Den skulle ge myndigheterna befogenhet att förbjuda alla besökare från Reynisfjara när förhållandena ökar risken för olyckor.

Dessutom har turismorganisationen Sam­tök ferðaþjón­ust­unn­ar ihop med räddningstjänsten Landsbjörg startat en insamling till förmån för Víkverji, den lokala räddningstjänsten i Vík í Mýrdal. Pengarna ska gå till en snabb räddningsbåt och till fyra fjärrstyrda livbojar. Den nya utrustningen ska öka möjligheterna att undsätta personer som spolats ut till havs i hårt väder.

Men åsikterna om Reynisfjara går isär. Det är 34,1 procent som uppger att de vill stänga stranden för besökare helt och hållet - medan 42,3 procent vill hålla stranden öppen. Resterande 23,6 procent är varken positiva eller negativa till att stänga Reynisfjara.

Det finns stora skillnader mellan olika regioner. Mest polariserade är åsikterna i Suðurland och Reykjanes där bara 13,5 procent är neutrala. Här är det 38 procent som vill stänga stranden och 48,4 procent som vill hålla den öppen. I Reykjavík med omnejd är det betydligt färre som tycker att Reynisfjara ska stängas.

Hela 46,4 procent svarar att tillgängligheten till turistattraktioner ska kunna begränsas när olycksrisken är stor medan 26,2 procent inte vill införa sådana begränsningar. Övriga 27,4 procent är neutrala i frågan.

Här kan du läsa mer om senaste dödsolyckan på Reynisfjara.