onsdag 27 juli 2022

Islands sista dagstidningar förlorar mer pengar och läsare

Fortsatta mångmiljonförluster och en stadigt krympande läsekrets. Så ser verkligheten alltjämt ut för Morgunblaðið och Fréttablaðið - Islands två sista rikstäckande dagstidningar. Morgunblaðið når nu bara 17,7 procent av islänningarna medan 28,4 procent läser Fréttablaðið. För bägge tidningarna är det historiskt låga siffror.

Det är ständiga tillskott från ägarna som håller liv i Morgunblaðið och Fréttablaðið. Om inte ägarna hade fortsatt pumpa in nytt kapital hade bägge tidningarna gått i konkurs. Men det är inte bara det ekonomiska läget som är kritiskt. Läsarna fortsätter också att överge Islands två sista rikstäckande dagstidningar.

Árvakur - det bolag som ger ut Morgunblaðið - gjorde 2021 en vinst på 110 miljoner isländska kronor. Det var något som presenterades som en framgång i just Morgunblaðið. Det talades om en positiv utveckling och stigande intäkter trots ett tufft läge på marknaden.

När väl Árvakur lämnade in bokslutet för 2021 stod det klart att siffrorna som publicerades i Morgunblaðið inte berättade hela sanningen om resultatet. Bolaget hade skjutit upp bland annat pensionsbetalningar på totalt 122 miljoner isländska kronor. Dessutom hade Árvakur fått ett statligt driftsstöd på 81 miljoner.

Utan det tillfälliga bidraget och de senarelagda inbetalningarna hade resultatet blivit en förlust på 113 miljoner. Det var dock en förbättring jämfört med 2020 då förlusten blev 210 miljoner.

För att undvika konkurs sköt ägarna till 100 miljoner isländska kronor i nytt aktiekapital i januari i år. Den största andelen kom från rederierna Ísfélag Vestmannaeyja och Kaupfélag Skagfirðinga - och därmed blev fiskeindustrins ägargrepp om Morgunblaðið ännu starkare.

Torg - som ger ut Fréttablaðið - har ännu inte presenterat något bokslut för 2021. I våras skrev Fréttablaðið att resultatet blev en förlust på 240 miljoner. Sedan dess har bland annat tio tjänster försvunnit från tidningen.

Vid årsskiftet gick ägarna in med ytterligare 300 miljoner kronor i bolaget. Under 2020 kapades utgivningen från sex till fem dagar i veckan. Dessutom har antalet tryckta exemplar sänkts från 80 000 till 75 000.

Men det är alltså inte bara tidningarnas ekonomi som blöder. De fortsätter också att tappa läsare. Det visar Gallups undersökning från juni i år.

Det är nu bara 17,7 procent av islänningarna som läser Morgunblaðið - vilket är tidningens sämsta räckvidd sedan Gallups mätningar började 2007. Då var det nästan hälften av islänningarna i vuxen ålder som läste Morgunblaðið.

Inget tyder på att utvecklingen skulle vara på väg att vända. I åldern 18 till 49 år är det bara 8,4 procent som läser tidningen. Läsekretsen består alltså till större delen av personer i medelåldern och uppåt.

Läsarflykten drabbar även Fréttablaðið som nu endast når 28,4 procent av islänningarna. Också detta är en historiskt låg räckvidd. I åldern 18 till 49 år är det 18,5 procent som läser tidningen. Fréttablaðið har alltså främst en äldre publik.

Raset för Fréttablaðið har gått snabbt. Under 2015 nådde tidningen fortfarande över hälften av Islands vuxna befolkning. Så sent som 2018 föll räckvidden för första gången under 40 procent. Och i år har den sjunkit under 30 procent.

Viðskiptablaðið - en rikstäckande näringslivstidning som utkommer en gång i veckan - läses nu av 4,7 procent av islänningarna. Tidningen har dock haft något lägre räckvidd tidigare även om den långsiktiga trenden är att den når allt färre läsare.

Här kan du läsa mer om mediemarknaden på Island.