torsdag 28 juli 2022

Kräver utredning av tunnel mellan Hemön och fastlandet

Utred möjligheterna att bygga en tunnel mellan Hemön och fastlandet. Den uppmaningen skickar nu ett enigt kommunfullmäktige på Västmannaöarna till regeringen. Kommunpolitikerna efterlyser bland annat en undersökning av de geologiska förutsättningarna för ett tunnelbygge. De hävdar också att en tunnel skulle vara samhällsekonomiskt långsam.

Året var 1989 när Árni Johnsen - dåvarande alltingsledamot för Självständighetspartiet med hemvist på Västmannaöarna - lade fram ett förslag i alltinget om att göra en förstudie på en tunnel som skulle förbinda fastlandet med Hemön, den enda befolkade av Västmannaöarna. Förslaget fick också stöd av en majoritet i alltinget.

Resultatet var att en tunnel skulle kunna byggas från Kross i Landeyjar på fastlandet till Friðarhöfn på nordvästra Hemön. Tunneln skulle bli 18,5 kilometer lång och ha ett körfält i varje riktning.

Prislappen varierade men beräkningar skissade på en kostnad mellan 50 och 80 miljarder isländska kronor. Men det var inte bara priset som avskräckte politikerna i alltinget. Risken för jordskalv var också ett orosmoment. För att kunna stå emot jordskalv var det nödvändigt att investera i dyra säkerhetsåtgärder.

Regeringen valde 2007 att lägga planerna på is. Bygget ansågs vara både för dyrt och för riskabelt. I stället klubbades bygget av en ny hamn på den isländska sydkusten för att minska restiden med båt mellan Hemön och fastlandet.

Landeyjahöfn - den nya hamnen - invigdes 2010. Restiden jämfört med överfarten från Þorlákshöfn har visserligen kortats från närmare tre timmar till en dryg halvtimme. Men hamnen har knappast varit någon succé. Inloppet täpps ständigt till av sediment och behöver muddras regelbundet. På vintrarna är vågorna ofta för höga för att färjan ska kunna angöra Landeyjahöfn.

Frågan har dock inte dött. Alltingspolitiker från södra Island har tagit upp tunneln i flera motioner genom åren. På Hemön har lokalpolitiker fortsatt drömma om en tunnel. Drömmen närdes även av många invånare - och på en husvägg målades en fiktiv nedfart i tunneln från ett berg omgivet av lunnefåglar.

Inför vårens kommunalval gjorde lokalpartiet Ölistan tunnelbygget till en profilfråga. I kommunfullmäktiges första möte presenterade Njáll Ragnarsson, partiets toppkandidat, ett förslag som gick ut på att kommunchefen skulle ta upp frågan med regeringen på nytt. Syftet var att utreda förutsättningarna för en tunnel.

I förslaget skriver Njáll Ragnarsson att de geologiska förhållandena ännu inte har utretts tillräckligt noga. Han vill också se en analys av de samhällsekonomiska effekterna av ett tunnelbygge.

Han pekar bland annat på att färjan Herjólfur - som seglar mellan Hemön och fastlandet - kostar omkring 650 miljoner isländska kronor om året. Arbetet med att hålla Landeyjahöfn öppen för trafik går på runt 400 miljoner. Samtidigt visar en masteruppsats att den samhällsekonomiska vinsten skulle kunna vara totalt 95 miljarder.

Ett enigt fullmäktige ställde sig bakom förslaget - något som inte tillhör vanligheterna på Västmannaöarna där stämningen mellan majoriteten, som består av För Hemön och Ölistan, och oppositionen i form av Självständighetspartiet är sällsynt bitter.

Här kan du läsa mer om idén om en tunnel mellan Hemön och fastlandet.