måndag 11 juli 2022

Lavan från utbrottet på Hemön blir ny stadsdel

I vulkanutbrottet 1973 hamnade husen bortanför Skansvegur och Kirkjuvegur på Hemön under lava. Nu planerar kommunen för att gräva bort lavan och skapa plats åt ny bebyggelse. Skälet är att efterfrågan på tomtmark är stor. Men innan kommunen börjar gräva i lavan kan frågan bli föremål för en folkomröstning.

Natten den 23 januari 1973 vaknade invånarna på Hemön av att en spricka hade öppnat sig i marken. Lava vällde ut ur öppningarna samtidigt som aska började regna över husen. Omkring 5 000 personer - vilket motsvarade 2,5 procent av Islands befolkning - evakuerades till fastlandet med fiskebåtar under småtimmarna.

Vulkanutbrottet var det första som uppstod i bebyggelse sedan Island befolkades under 800-talet. Det halvårslånga utbrottet var en världsnyhet. Hemön var vid den här tiden Islands viktigaste fiskehamn. Hela 12 procent av fångsterna landades just på Hemön. Nu hotade lavan att stänga inloppet till hamnen.

När utbrottet var över den 3 juli 1973 hade räddningsarbetare lyckats förhindra att inloppet täpptes till genom att spruta miljontals liter av havsvatten på lavan. Och lavan gjorde så att Hemön växte - och dessutom gjorde lavan inloppet mer skyddat. Ungefär 400 hus förstördes dock av lava.

50-årsdagen av utbrottets slut kommer att uppmärksammas på olika sätt. Statsminister Katrín Jakobsdóttir presenterade nyligen ett förslag - som fick majoritet i alltinget - om ett minnesmärke på Hemön. Det ska avtäckas sommaren 2023.

Regeringen har i ett första steg öronmärkt två miljoner isländska kronor för arbetet. Kommunen uppger i ett pressmeddelande att konstnären Ólafur Elíasson har anlitats för projektet. Dessutom ska de nordiska statsministrarna - som träffas på Island i slutet på juni nästa år - träffas just på Hemön. Under 1973 års utbrott garanterade grannländerna att de skulle stå för en fjärdedel av kostnaderna för återuppbyggnaden.

Hemön blev alltså större under utbrottet. Ett av de områden som skapades av lavan kallast just Nýja hraun - vilket betyder 'ny lava'. Nu vill kommunpolitiker att denna mark ska användas till ny bebyggelse.

Efter vulkanutbrottet var det många som aldrig återvände till Hemön. Länge fortsatte också befolkningen att minska. Som lägst hade kommunen 4 055 invånare 2008. Vid årsskiftet hade invånarantalet växt till 4 347 personer.

Det är också förklaringen till behovet av ny mark att bygga på i anslutning till centrum. Förslaget är att bygga på det område som i dag omges av Skansvegur och Kirkjuvegur. Det här området hamnade under lava under utbrottet 1973. Flera hus i området brann dessutom ned till grunden. Då fanns främst bostäder men också öns elverk i området.

Samtliga tre partier i fullmäktige - För Hemön, Ölistan och Självständighetspartiet - är positiva till planerna. Om det blir aktuellt att gräva i lavan vill Självständighetspartiet att frågan ska avgöras i en folkomröstning. Den tanken ställde sig de två övriga partierna bakom.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Hemön.