måndag 25 juli 2022

Minister vill ha djurskyddsansvarig på valfångstbåtar

En djurskyddsansvarig i besättningen på varje fångstbåt som dokumenterar hur varje val skjuts. Det förslaget kommer nu från fiskeminister Svandís Svavarsdóttir. Syftet är att minska risken för att valar tvingas lida efter att ha träffats av de sprängladdningar som används i jakten. Men branschen dömer ut förslaget som rättsvidrigt och sågar planerna.

Hittills i sommar har över 40 sillvalar landats vid Hvalurs fångststation i Hvalfjörður på västra Island. Det är den första jakten på sillval på fyra år - och den har väckt starka känslor. Inte minst hade Gröna vänstern - ett av de tre regeringspartierna - hoppats på att näringen skulle gå i graven och att inga nya fångstkvoter skulle utfärdas efter 2023.

Men Kristján Loftsson, vd för Hvalur, är inställd på att fortsätta jaga sillval trots att jakten är en förlustaffär. Sommarens jakt kan också vara ett sätt att visa att traditionen lever och att nya kvoter ska utfärdas även efter 2023 då de befintliga fångstkvoterna löper ut.

Det internationella intresset för den återupptagna jakten på sillval har varit stort. Djurrättsorganisationen Sea Shepherd har enligt Fréttablaðið följt Hvalurs fångstbåtar med ett inhyrt fartyg. Stella Anton, en av aktivisterna ombord, beskrev i Morgunblaðið upplevelsen av jakten som "en mental chock".

Hard to Port, en annan djurrättsorganisation, följer arbetet på valfångststationen i Hvalfjörður. Medlemmarna har dokumenterat en rad möjliga fall där sillvalarna har lidit innan de dött av de sprängladdningar som används i jakten.

Den 4 juli landades enligt Kjarninn en sillval som hade sprängladdningen kvar i sidan. Skottet hade träffat kraniet och därför inte tagit sig in i kroppen. Och när den inte kommer in i kroppen exploderar inte laddningen. Då måste besättningen skjuta på nytt - en åtgärd som tar i genomsnitt åtta minuter.

En studie som en norsk veterinär gjorde 2014 på uppdrag av Fiskistofa visade att det inte är ovanligt att sillvalar inte dör av det första skottet. Veterinären var ombord när 50 sillvalar sköts - och i 42 fall dog djuren direkt. Men i åtta fall krävdes ett andra skott och då var djuren vid liv i upp till femton minuter efter det första skottet.

Fiskistofa - som beställde studien - ville inte offentliggöra resultatet när det var klart. Det var enligt Vísir också ett beslut som den dåvarande fiskeministern Sigurður Ingi Jóhannsson, som i dag är infrastrukturminister och ledare för Framstegspartiet, ställde sig bakom. Det meddelade han i alltinget Katrín Jakobsdóttir, ledare för Gröna vänstern som numera är statsminister och partikamrat med fiskeminister Svandís Svavarsdóttir i Gröna vänstern.

Den 19 juli landades en annan sillval i Hvalfjörður där inte den första sprängladdningen hade exploderat. Kristján Loftsson själv undersökte enligt Kjarninn laddningen. Två dagar senare upprepades händelsen. Då rörde det sig dessutom om en sillval som hade en kalv i magen, skriver Kjarninn.

Svandís Svavarsdóttir säger i Kjarninn att det finns tydliga krav på att djur inte ska lida. Valfångst och andra näringar måste därför kunna avliva djur på ett sätt som inte är plågsamt. Om inte det kan ske ska näringen upphöra:
"Det är för mig helt klart att om näringsgrenar som bygger på djurhållning eller jakt inte kan garantera en human avlivning av djur så har de ingen framtid i dagens samhälle."
Nu föreslår Svandís Svavarsdóttir att en djurskyddsansvarig ska finnas ombord på valfångstbåtar. Den här personen ska ha genomgått en utbildning som godkänts av Mat­væla­stofn­un. Utbildningen ska bland annat innefatta sprängladdningens funktion och verkan.

Den djurskyddsansvariga ska filma skjutningarna och dokumentera alla steg i jakten. Efter varje tur ska materialet lämnas in till myndigheterna. Den som är djurskyddsansvarig får heller inte vara den som skjuter djuren.

Svandís Svavarsdóttir säger till RÚV att hon nästa år vill gå längre genom att ställa krav på att en tillsynsveterinär finns ombord på varje tur.

Sigursteinn Másson, som är aktiv inom International Fund for Animal Welfare, säger till RÚV att han tror att jakten på sillval skulle upphöra om förslaget skulle bli verklighet. Han beskriver förslaget som ett steg i rätt riktning mot att stoppa valfångst. I ett remissvar skriver han att han också är positiv till att en veterinär ska finnas ombord.

En annan som ställer sig bakom förslaget är Árni Finnsson, ordförande för Náttúruverndarsamtök Íslands. Men han skriver i sitt remissvar att jakt på val borde förbjudas helt och hållet. Han anser att Island borde vara känt för djurskydd och naturvård i stället för att förstöra havet. Han pekar dessutom på att jakten går med förlust samtidigt som den skadar Islands rykte.

Men kritiken från branschen är hård. Hvalur skriver i ett remissvar att förslaget bryter mot proportionalitetsprincipen och att Svandís Svavarsdóttir inte kan genomföra så långtgående åtgärder utan särskild lagstiftning. Vidare hävdar Hvalur att det befintliga tillståndet för jakt på sillval - som gäller till och med 2023 - inte kan inskränkas genom ett nytt regelverk.

Hvalur riktar också kritik mot Svandís Svavarsdóttir för att inte ha baserat förslaget på fakta. Enligt företaget finns det heller inget som tyder på att valfångsten på Island skulle präglas av några "särskilda missförhållanden".

Branschorganisationen Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi dömer i sitt remissvar på samma sätt som Hvalur ut förslaget som ett brott mot proportionalitetsprincipen. Dessutom skulle förslaget att filma hela jakten strida mot den personliga integriteten för besättningen.

Fem fackförbund vänder sig även de mot planerna i ett remissvar. De anser att målet med bättre tillsyn under jakten kan nås med enklare metoder som inte kräver lika stora förändringar ombord. Kritiken gäller även att det inte finns någon information om vem som ska bekosta en djurskyddsansvarig ombord. Under jakten har alla i besättningen tydliga roller och det finns inga extra personalresurser att tillgå.

Svandís Svavarsdóttirs förslag har ännu inte kommenterats av ledningen för Självständighetspartiet eller Framstegspartiet - de två övriga partierna i regeringen. Det är knappast troligt att de ställer sig bakom förslaget om inte branschen gör det.

Här kan du läsa mer om årets jakt på sillval.