måndag 4 juli 2022

Nytt bottenrekord i opinionen för Gröna vänstern

Bara 7,2 procent av islänningarna sympatiserar med Gröna vänstern. Det är den lägsta siffran någonsin för statsminister Katrín Jakobsdóttirs parti i Gallups mätningar. Sedan valet för nio månader sedan har väljarstödet för Gröna vänstern nästan halverats. Samtidigt ökar stödet för Piratpartiet till hela 16,1 procent.

Beslutet att åter bilda regering ihop med Självständighetspartiet och Framstegspartiet har inte gynnat Gröna vänstern i opinionen. Internt präglas partiet av en ständig debatt om politiska eftergifter för att hålla ihop koalitionen - och kompromisserna uppfattas av åtskilliga medlemmar som direkta motsägelser till den politik partiet gick till val på.

Katrín Jakobsdóttir tog över ett krisande parti inför valet våren 2013. Då hade koalitionen med Socialdemokraterna - där de två partierna fick uppdraget att hantera effekterna av 2008 års finanskrasch - gjort att stödet i Gallups mätningar i februari sjunkit till 7,4 procent. Det var den lägsta siffran hittills.

Nu når Gröna vänstern en ny bottennotering i opinionen. Det är nu bara 7,2 procent av islänningarna som sympatiserar med partiet. Jämfört med föregående mätning innebär det en nedgång med 0,9 procentenheter. Och sett till valresultatet från i september förra året är minskningen hela 5,4 procentenheter.

Stödet är alltså Gröna vänsterns lägsta hos Gallup genom tiderna. Jämfört med valet hösten 2021 är det nästan en halvering. Och i valet i oktober 2017 - som ledde till att Gröna vänstern för första gången bildade koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet - fick partiet 16,9 procent. Inom loppet av knappt fem år har mer än hälften av väljarna övergivit partiet.

För de två andra partierna i koalitionen går det bättre. Självständighetspartiet är alltjämt störst med 22,8 procent - en uppgång med 2,7 procentenheter jämfört med föregående månad men 1,6 procentenheter under senaste valresultatet.

Framstegspartiet ligger kvar på 17,5 procent - vilket är oförändrat sett till förra mätningen. Jämfört med valresultatet är det en ökning med 0,2 procentenheter.

Tillsammans får de tre regeringspartierna nu 47,5 procent av rösterna jämfört med 54,3 procent i valet. Det hade ändå räckt till att behålla majoriteten i alltinget på grund av den ojämna mandatfördelningen mellan valkretsarna och två partier som inte klarar femprocentsspärren.

Det är dock 49 procent som uppger att de sympatiserar med regeringen - en ökning med hela 4,7 procentenheter jämfört med förra mätningen som var den sämsta under Katrín Jakobsdóttirs tid som statsminister.

Mätningens stora vinnare är Piratpartiet som nu får 16,1 procent - vilket gör dem till tredje största parti. Ökningen i den här väljarbarometern är 1,4 procentenheter. Sett till valet är uppgången hela 7,1 procentenheter.

Samtidigt är detta ett mönster som har börjat känneteckna Piratpartiet. Partiet ligger ständigt högre i opinionen än i val - vilket tyder på att partiet alltjämt har svårt att få sympatisörerna att faktiskt gå och rösta.

Socialdemokraterna får 13,7 procent - en nedgång med 0,4 procentenheter sett till föregående månad men 3,8 procentenheter över valresultatet.

Renässans får 6,7 procent - en tillbakagång med 2,8 procentenheter sett till förra månaden och 1,6 procentenheter under valresultatet.

Det sjunde partiet som klarar femprocentsspärren till alltinget är Folkets parti som får 7 procent - vilket är oförändrat sett till föregående mätning men 1,9 procent lägre än i valet.

Däremot ligger Centerpartiet alltjämt under spärren med 4,6 procent. Jämfört med förra mätningen är det en ökning med 0,3 procentenheter men jämfört med valet en minskning med 0,9 procentenheter.

Islands socialistparti får 4,1 procent - vilket är samma siffra som i valet hösten 2021. Stödet sjunker dock med 0,9 procentenheter och partiet hamnar därmed under femprocentsspärren.

Här kan du läsa mer om valresultatet hösten 2021.