fredag 8 juli 2022

Sju av tio vill att turister betalar för isländska naturpärlor

Sju av tio islänningar tycker att utlänningar ska betala för att beskåda naturpärlor under vistelsen på Island. Men inte ens hälften så många anser att islänningarna själva ska betala inträde till populära turistattraktioner i landet. Det visar en opinionsmätning utförd av Prósent på uppdrag av Fréttablaðið.

De senaste åren har frågan om någon typ av ankomstavgift riktad mot utländska turister diskuterats på Island. Från politiskt håll har linjen varit att intäkterna från turister i form av moms och andra skatter inte är tillräckliga för att finansiera statliga investeringar i olika typer av infrastruktur. Därför förespråkar flera politiker en särskild avgift.

Turismminister Lilja Alfreðsdóttir säger i Fréttablaðið att målet är att en sådan avgift ska införas senast 2024. Hon planerar förändringar av dagens övernattningsskatt - en avgift som automatiskt läggs på alla gästnätter på exempelvis hotell och pensionat - som skulle ge kommunerna del av intäkterna.

Bland islänningarna finns också ett starkt stöd för den här typen av avgifter. Hela 72 procent av islänningarna anser att utländska turister ska betala för att beskåda naturpärlor. Bara 12 procent motsätter sig en sådan avgift medan 16 procent är neutrala i frågan.

Men det är betydligt färre som tycker att islänningarna själva ska betala för att beskåda populära besöksmål i det egna landet. En sådan avgift är det bara 30 procent som säger ja till medan hela 54 procent säger nej. Även här är det 16 procent som varken är positivt eller negativt inställda.

Redan under nästa år införs en avgift för resenärer som inte är hemmahörande i EU eller Schengenområdet. Avgiften blir 7 euro och är ett initiativ från EU.

Det nya systemet kallas Etias och fungerar på ungefär samma sätt som USA:s Esta-system. Den som reser till ett land inom Schengen eller EU behöver före avresan meddela sin ankomst genom att bland annat ange namn, adress och andra personupplysningar. Tillståndet gäller i tre år.

Syftet med Etias-systemet är enligt EU att både öka säkerheten och att skapa vissa intäkter från resenärer. De intäkterna kommer dock inte att hamna i isländska statens kassa utan hos EU som driver systemet.

Justitieminister Jón Gunnarsson lade fram förslaget i alltinget under våren som en del i en ny lag om att passera gränsen till Island. Förslaget hann dock inte behandlas före sommaruppehållet.