fredag 12 augusti 2022

Hotet mot riksväg på is när lava i Meradalir ändrar riktningLavaflödet i Meradalir bytte riktning och lavan rinner nu främst mot norr i stället för mot öster - och därmed har den också fortsatt fylla dalen och inte börjat strömma söderut mot Suðurstrandarvegur. Men myndigheterna räknar ändå med att dalen snart kommer att fyllas - och då är riksvägen hotad. Därför undersöks olika möjligheter för att få lavan att ändra riktning.

För andra dagen i följd var det i går tillåtet att vandra till Meradalir och besöka vulkanutbrottet. Lavaflödet ur kratern var stabilt samtidigt som kratrarna fortsatte att växa. Ett sextiotal jordskalv registrerades på Reykjanes i går - men de flesta av dem skedde nära Reykjanestá på ganska långt håll från utbrottet.

Det största skalvet i närheten av Meradalir och Krýsuvíks vulkaniska system inträffade klockan 16.10 och hade en magnitud på 2,1. Skalvets epicentrum var strax utanför Grindavík.

Men myndigheterna fortsatte under gårdagen också att avvisa besökare som hade med sig barn som inte hade fyllt tolv år. I veckan beslutade polisen på Suðurnes att införa en åldersgräns för vandringen till Meradalir. Skälet var flera händelser där barn inte orkat gå längre och där föräldrarna inte heller orkat bära dem.

Beslutet kan dock vara på väg att prövas juridiskt. Umboðsmaður Alþing­is - Islands motsvarighet till Justitieombudsmannen - har efterfrågat vilken lag polisen stödjer sig på och underlaget till beslutet. Myndigheten undrar också hur allmänheten har informerats om förbudet. Polisen har fått en vecka på sig att svara.

Under onsdagen såg det ut att vara en tidsfråga innan lava skulle börja strömma ut ur Meradalir. Då hade den nästan nått upp till dalens öppning mot öster. Därifrån finns det inga hinder på den fyra kilometer långa vägen mot Suðurstrandarvegur, den riksväg som sträcker sig längs den här delen av den isländska sydkusten.

Beroende på lavaflödets storlek beräknades det kunna ta några dagar eller veckor innan lavan skulle nå fram till vägen och rinna över den för att därefter strömma ner i havet.

Men lavaflödet mot öster avtog avsevärt under gårdagen. I stället började lavan rinna främst i nordlig riktning. Om den fortsätter att strömma mot norr dröjer det längre innan den når upp till passet ner mot låglandet.

Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att det är svårt att förutsäga när lava kommer att strömma över Suðurstrandarvegur. Däremot är han övertygad om att den kommer att göra det om utbrottet fortsätter tillräckligt länge. Han talar om två veckor som "det värsta scenariot".

Björn Oddsson, geolog vid Almannavarnir, säger till RÚV att myndigheterna säkerligen kommer att försöka förhindra att lavan når fram till Suðurstrandarvegur och annan infrastruktur. Det troliga är att de kommer att resa skyddsvallar som syftar till att få lavan att ändra riktning. Sådana åtgärder har fungerat tidigare - men bara under begränsad tid.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.

torsdag 11 augusti 2022

Lava från vulkanutbrott i Meradalir hotar riksväg

Lava från vulkanutbrottet i Meradalir är på väg att nå upp till den lägst belägna öppningen ut ur dalen. När den väl börjat strömma ut ur Meradalir finns inga hinder på den fyra kilometer långa vägen mot Suðurstrandarvegur - en riksväg som skulle kunna hotas av lavan inom någon vecka. Experter hoppas i dag kunna flyga över området för att studera utvecklingen.

Vulkanutbrottet i Meradalir har nu gått in på sin andra vecka. Efter att ha varit stängt för besökare i tre dagar valde myndigheterna i går morse att åter öppna området. Flera tusen personer parkerade vid Suðurstrandarvegur för att vandra till Meradalir.

Polisen stoppade alla fordon med mindre barn för att se till så att inga barn under tolv år fanns med. Någon vuxen behövde i tveksamma fall visa barnens id-kort. Om det fanns barn under tolv i bilen tvingades de vända tillbaka. Polisen har också möjlighet att bötfälla personer som tar med sig små barn trots förbudet.

När förbudet infördes motiverades det med en rad händelser där föräldrar vandrat med barn i sällskap. Men barnen har inte orkat gå själva och föräldrarna har behövt bära dem - och i flera fall har inte heller föräldrarna orkat bära. Fram och tillbaka tar vandringen minst fem timmar och terrängen är bitvis brant och stenig.

I samband med att förbudet trädde i kraft motiverade polisen åtgärden ytterligare. Barn har också mindre motståndskraft mot luftföroreningar - och riskerar därmed att drabbas hårdare av giftiga vulkangaser.

Tanken är dock inte att barn ska vara permanent förbjudna. Om det blir möjligt att anlägga en mindre krävande vandringsled till Meradalir kan förbudet hävas.

Trenden med minskad seismisk aktivitet fortsätter. Bara ett fyrtiotal jordskalv registrerades i området i går. Majoriteten av dem hade epicentrum nära Krýsuvík. Samtliga skalv var så svaga att de inte kändes ens i närområdet.

Forskare och experter hoppas i dag kunna flyga över platsen för första gången sedan i slutet på förra veckan. Dåligt väder med dimma och begränsad sikt har gjort det omöjligt att observera utbrottet från luften.

Bilder från webbkameror visar att intensiteten i utbrottet ser ut att vara oförändrad. Lavaflödet beräknas till 15 kubikmeter i sekunden. I Meradalir håller nu tre kratrar på att formas - en större i mitten med en mindre krater på varje sida.

En forskargrupp vid Háskóli Íslands skriver på Facebook att lava nu är på väg att nå upp till kanten i östra Meradalir. Lavatäcket har tjocknat snabbt och lava kan när som helst börja strömma ut ur dalen. Den troligaste riktningen från dalens östra öppning är söderut mot Suðurstrandarvegur, den riksväg väster om Grindavík som går längs den här delen av den isländska sydkusten.

Från öppningen finns inga hinder på den fyra kilometer långa vägen fram till Suðurstrandarvegur. Det är i dagsläget oklart hur snabbt lavan rör sig eftersom forskare inte har kunnat följa utvecklingen på nära håll de senaste dagarna. Men det kan röra sig om allt från några få dagar till några veckor.

Under förra årets utbrott i Geldingadalir var Suðurstrandarvegur också hotad. Det fanns då en avsevärd risk att lava skulle nå fram till vägen och förstöra den. Då diskuterades olika åtgärder - som att gräva upp delar av vägen för att skydda resten, att resa skyddsvallar för att dirigera om lavan och att skapa en tunnel för lava under vägbanan.

I slutändan ansågs inget av förslagen vara realistiska. De skulle bli dyra samtidigt som sannolikheten för att de skulle kunna rädda vägen ansågs låg.

Om hotet mot Suðurstrandarvegur växer - vilket alltså är troligt - blir frågan både aktuell och akut på nytt. Hittills har myndigheterna inte tagit några beslut om eventuella åtgärder för att försöka rädda vägen undan de framvällande lavamassorna.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.

onsdag 10 augusti 2022

Barn under tolv år förbjuds besöka utbrottet i Meradalir

För tredje dagen i följd var vulkanutbrottet i Meradalir stängt för besökare. Och när platsen på nytt öppnas är det förbjudet att ta med barn som är under tolv år. Skälet är att räddningstjänsten de senaste dagarna har behövt undsätta turistande föräldrar som inte längre orkat bära barnen när de själva inte kunnat gå längre. Den som bryter mot förbudet att besöka Meradalir kan bötfällas av polisen.

För en vecka sedan började ett nytt vulkanutbrott i Meradalir nordost om Grindavík. Det är det andra utbrottet på Reykjanes inom loppet av ett år - och åtskilliga experter tror att regionen nu för första gången sedan 1200-talet är på väg in i en period av omfattande vulkanisk aktivitet.

I dagsläget finns inget som tyder på att utbrottet i Meradalir skulle vara på väg att upphöra. Under gårdagens möte med Almannavarnirs vetenskapliga råd var en av slutsatserna att utbrottet troligen kan bli ganska långvarigt. Almannavarnir uppger på Facebook att aktiviteten i Meradalir fortsätter att vara stabil.

Ett jordskalv med en magnitud på 3 inträffade klockan 11.43 i går. Skalvet hade sitt epicentrum nära Kleifarvatn och var det kraftigaste i regionen på två dygn.

Myndigheterna valde i går morse att hålla området stängt för besökare för tredje dagen i följd. Skälet var återigen dåligt väder med kraftigt regn, hårda vindar och begränsad sikt.

Ett beslut om att åter tillåta besökare till Meradalir tas i dag klockan 8.30 lokal tid.

Under tisdagen var det färre turister som trotsade myndigheternas förbud att besöka området. Polisen har möjlighet att bötfälla personer som nonchalerar förbudet men har hittills valt att inte utfärda böter.

Barn under tolv år kommer däremot inte att få besöka Meradalir. Sällskap där barn under tolv ingår kommer inte att släppas in på vandringsleden mot utbrottet. Skälet är att vandringen är mycket krävande.

De senaste dagarna har räddningstjänsten vid flera tillfällen undsatt föräldrar som inte längre orkat bära sina barn. I vissa fall har barnen inledningsvis gått själva men blivit för trötta för att fortsätta. Föräldrarna tycks heller inte ha insett att det är en vandring på femton kilometer i bitvis stenig och brant terräng.

Polisen på Suðurnes uppger att beslutet är taget med barnens bästa i åtanke. Många föräldrar har varit dåligt förberedda och har inte hörsammat tidigare uppmaningar om att inte ta med små barn till Meradalir. Problemet har främst gällt utländska turister som inte haft möjlighet att ordna barnvakt.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.

Foto: Veðurstofa Íslands

tisdag 9 augusti 2022

Nedkylda vulkanvandrare undsatta i isländskt oväder

 

 Tio blöta och frusna utländska turister undsattes i går kväll i hällregnet och dimman på vägen mot vulkanutbrottet i Meradalir. Vandrarna hade trotsat myndigheternas beslut att stänga platsen för besökare på grund av det dåliga vädret. I dag beslutar myndigheterna om området på nytt ska öppnas för besökare.

Vid parkeringsplatsen nära Suðurstrandarvegur såg inte förutsättningarna så illa ut. Men uppe på högre höjd möttes de vandrare som gav sig av mot Meradalir i går av ett ihållande slagregn och tjock dimma. Vädret gjorde att myndigheterna för andra dagen i följd stängde området för besökare.

Ändå var det gott om turister som trotsade beslutet och gav sig av ändå. Många av dem skulle dock ångra sig.

Den usla sikten gjorde att flera kom bort från leden och gick vilse. Ett par kilometer från leden kunde räddningstjänsten i går undsätta fyra nedkylda vandrare som tappat bort sig i dimman efter att inte ha fått syn på de stickor som visar vägen. Det rörde sig om fyra utländska turister som var kalla och blöta. Nu fick de skjuts tillbaka till parkeringsplatsen.

En annan grupp med sex utländska turister undsattes under kvällen. Även de hade hunnit bli rejält nedkylda.

Efter att ha lotsat dessa vandrare tillbaka till parkeringsplatsen finkammade räddningstjänsten området efter fler vilsna besökare som trotsat vädret och förbudet. De ansåg att det var nödvändigt att hitta alla som eventuellt befann sig i området. Annars fanns en risk för att vandrare skulle dra på sig allvarliga skador om de tvingades tillbringa natten ute i ovädret.

Många av vandrarna var dåligt utrustade och kom i jeans och träningsskor. Gemensamt för de flesta var att de också måste ha ignorerat sms med information om stängningen av området som skickas till alla mobiltelefoner som finns i eller kommer in i området nära Meradalir.

Räddningstjänsten hade ingen övervakning av området i går. Däremot arbetade frivilliga med att förbättra leden till Meradalir. De försökte bland annat göra de besvärligaste passagerna mindre steniga och branta.

Myndigheterna beslutade alltså i går morse att hålla området stängt även under måndagen. På tisdagsmorgonen tas ett beslut om området ska öppnas eller hållas stängt.

Vulkanutbrottet ser ut att ha fortsatt med ungefär samma styrka som de senaste dagarna. Vädret har dock gjort att det inte gått att flyga över området sedan i fredags. Under gårdagen var sikten så begränsad att det knappt var möjligt att få syn på utbrottet via webbkameror.

Lavatäcket växer ytterligare i Meradalir och inom de närmaste dagarna kan lavan bli så tjock att den börjar strömma ut ur dalen i norr.

Den seismiska aktiviteten i området var i går den lägsta sedan utbrottets början i onsdags. Knappt hundra jordskalv registrerades - och det största hade en magnitud på 2 och inträffade klockan 9.40 i går nära Keilir.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.

måndag 8 augusti 2022

Mängden magma i utbrottet i Meradalir fortsätter minska

 

Vulkanutbrottet i Meradalir har under helgen avmattats något. Sprickan där lava väller upp ur jordens inre har minskat samtidigt som lavaflödet har sjunkit. Under helgen uppskattades mängden magma till 10 till 15 kubikmeter i sekunden - vilket är mer än en halvering jämfört med utbrottets första fas. Myndigheterna stängde i går området för besökare på grund av dåligt väder.

Klockan fem i går morse stängde myndigheterna Meradalir för besökare. Skälet var det oväder som var på väg in över området. Det regnade kraftigt, blåste storm och begränsade sikten dramatiskt. Liknande stängningar gjordes vid flera tillfällen under förra årets utbrott i Geldingadalir. Det här var första gången som Meradalir stängdes.

Läget utvärderades i går eftermiddag. Myndigheterna beslutade då att stänga Meradalir för resten av söndagen eftersom vädret alltjämt var mycket dåligt. På måndagsmorgonen tas ett beslut om området ska öppnas på nytt.

Det dåliga vädret och den begränsade sikten gjorde det omöjligt att flyga över utbrottet under helgen. I fredags uppskattades magmaflödet till 10 till 15 kubikmeter i sekunden. Under utbrottets första fas i onsdags var magmaflödet 32 kubikmeter i sekunden.

I det inledande skedet vällde lava upp ur en 260 meter lång spricka. Den hade i fredags minskat till knappt 100 meter.

Det rör sig alltså om ett litet utbrott. Samtidigt är den genomsnittliga mängden magma hittills större än under utbrottet i Geldingadalir. På den östra sidan av sprickan har nu kratrar börjat bildas.

Det finns i dagsläget inget som tyder på att utbrottet skulle vara på väg att upphöra. Däremot ser det ut som att det nu råder jämvikt mellan magmatrycket i underjorden och den lava som strömmar upp ur sprickan. Det betyder att sannolikheten för att nya sprickor ska öppna sig har minskat - även om det fortfarande är troligt att fler sprickor kan bildas.

Veðurstofa Íslands flög över området i fredags. Då upptäcktes inga tecken på nya sprickor. De var särskilt intresserade av Meradalahnjúkur nordost om Meradalir där det sedan tidigare finns förskjutningar i jordskorpan.

Även den seismiska aktiviteten minskar i omfattning. Under lördagen registrerades bara 240 jordskalv på Reykjanes. Det kraftigaste skalvet i närheten av Meradalir hade en magnitud på 2,1 och hade sitt epicentrum vid Krýsuvík.

I tisdags - dagen innan utbrottet började - registrerade Veðurstofa Íslands hela 2 700 jordskalv på Reykjanes.

Skalven blev färre i antal även under söndagen. Klockan 11.52 inträffade ett jordskalv med en magnitud på 4,1 - vilket far det kraftigaste skalvet sedan vulkanutbrottets början. Skalvets epicentrum var mellan Krýsuvík och Kleifarvatn. Skalvet kändes i bland annat Grindavík, Reykjavík, Keflavík och Borgarnes.

I fredags var det omkring 5 000 personer som besökte Meradalir - det högsta antalet hittills sedan utbrottets början. Köerna var långa till parkeringsplatserna vid Suðurstrandarvegur och det var också många som inte hittade någon plats. Nu har dock polisen börjat bötfälla bilister som parkerar längs vägen.

Markägarna tar också betalt för att parkera. För den som betalar på plats kostar parkeringen 1 000 isländska kronor. Den som inte betalar får en räkning på 4 750 kronor.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.

fredag 5 augusti 2022

Mindre lava på andra dagen i vulkanutbrottet i Meradalir


Vulkanutbrottet i Meradalir gick i går in på sin andra dag. Trycket har minskat avsevärt - och den 260 meter långa spricka där lava vällde upp ur jordens inre har nu halverats. Men mängden lava är alltjämt större än under förra årets utbrott. Lavan strömmar framför allt norrut i Meradalir. Det kommer att dröja åtminstone några veckor innan lava fyller dalen och kan rinna vidare.

För boende i Grindavík med omnejd var natten mot torsdagen den lugnaste på nästan en vecka. Sedan vulkanutbrottet i Meradalir började klockan 13.18 i onsdags har antalet jordskalv i området halverats. Under natten och morgonen registrerades omkring 400 skalv - jämfört med det dubbla antalet dagen innan.

Bara ett skalv under gårdagen var tillräckligt kraftigt för att kännas i Grindavík. Det skalvet inträffade klockan 9.26 och hade sitt epicentrum vid Keilir. Det uppmättes till 3,4.

Första dagen beräknades lavaflödet till 32 kubikmeter i sekunden. Det minskade betydligt under gårdagen. Mellan klockan 17 i onsdags och 11 i går var det genomsnittliga lavaflödet 18 kubikmeter i sekunden.

När utbrottet började i onsdags strömmade lava upp ur en 260 meter lång spricka. Den hade i går eftermiddag krympt till 135 meter. Flera experter tror att en ny spricka kan öppna sig längre norrut i anslutning till den underjordiska magmakanal som bildades inför utbrottet. Den risken är större nu i den inledande fasen när trycket i magmaintrusionen är större än vad som kommer upp i sprickan.

Det lavafält som nu bildas omfattade i går 144 000 kvadratmeter. Volymen lava beräknades till 1,6 miljoner kubikmeter.

Att lavaflödet minskar är normalt. Det är också troligt att det nu börjar bildas en eller flera kratrar längs sprickan i Meradalir.

Det tar åtminstone tre veckor att fylla Meradalir om takten inte understiger 15 kubikmeter i sekunden. Om Meradalir fylls av lava kan den därefter strömma söderut mot Suðurstrandarvegur eller norrut mot Þráinsskjaldarhraun.

Just nu rinner lavan både i nordlig och sydlig riktning. I söder lägger den sig ovanpå det lavafält som bildades under förra årets utbrott.

De första analyserna av lavan visar att sammansättningen är i det närmaste identisk med lavan från förra årets utbrott. Det pekar i sin tur mot att betrakta utbrotten som en del i samma händelse.

Trots att myndigheterna uppmanat nyfikna att hålla sig borta från Meradalir har redan tusentals personer besökt utbrottet. Flera bussföretag arrangerar också utflykter till området i strid med myndigheternas rekommendationer.

Räddningstjänsten Þorbjörn tipsade i går om den bästa vägen till utbrottet. I ett inlägg på Facebook påpekar de att vandringen är mer krävande än till förra årets utbrott i Geldingadalir. Från parkeringen vid Suðurstrandarvegur är det ungefär sju kilometer till Meradalir - en vandring som tar två till tre timmar med en stigning på 300 meter och åtskilliga branter mot slutet.

Den som inte vill gå hela vägen fram till Meradalir kan beskåda utbrottet från en höjd fem kilometer från parkeringsplatsen.

Myndigheterna har dessutom varnat för att gena över det lavafält som bildades under förra årets utbrott. Även om ytan kan se stabil och sval ut så kan det finnas magma direkt under skorpan. Det finns också en risk för sprickor där magma kan strömma fram.

Veðurstofa Íslands publicerade i går en gasprognos för området. Men det är inte bara giftiga vulkangaser som utgör en risk. Under förra utbrottet skars flera vandringsleder av sedan de översvämmats av lava. Samma risk finns även den här gången. Den underjordiska magmakanal som bildats de senaste dagarna ligger rakt under leden till Meradalir - och där skulle magma kunna söka sig upp till ytan.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.

torsdag 4 augusti 2022

Nytt vulkanutbrott på Island efter 10 000 jordskalv

Efter mer än 10 000 jordskalv på fyra dagar började i går ett nytt vulkanutbrott i västra Meradalir. Lava väller upp ur jordens inre längs en 260 meter lång spricka. I utbrottets första skede var lavaflödet betydligt kraftigare än när ett utbrott skedde på nästan exakt samma plats förra året. I nuläget är ingen bebyggelse i fara.

Klockan 13.18 i går lokal tid började lava strömma ut ur en 260 meter lång spricka i Meradalir nordost om Grindavík på sydöstra Island. Då öppnade sig marken i norra delen av det lavafält som skapades under förra årets utbrott i Geldingadalir.

Utbrottet - som sker 1,5 kilometer norr om berget Stóri-Hrútur och 1 kilometer norr om huvudkratern i förra årets utbrott - kom inte som någon överraskning. Den här delen av sydvästra Island har skakats av en rad jordskalvssvärmar sedan förra utbrottet slutade i september 2021. Serierna av jordskalv har kopplats till magmaintrusioner nära jordskorpan.

Den mest omfattande jordskalvssvärmen i år började under natten mot lördagen. Vid lunchtid blev skalven både tätare och kraftigare. Ganska snart rörde sig också skalven allt närmare ytan - ett tydligt tecken på magma som stiger mot jordskorpan.

En underjordisk magmakanal har sedan i lördags formats i norra änden av den magmakanal som bildades i samband med förra årets utbrott. Utvecklingen - med en expansion dubbelt så snabb som förra året - gjorde att flera experter ansåg att ett utbrott var nära förestående. Innan utbrottet inleddes i går fanns magma på knappt en kilometers djup.

Ett annat tecken på magma nära ytan var att gas började strömma upp ur förra årets lavafält under tisdagen.

Bara sedan i lördags har över 10 000 jordskalv registrerats i området. I söndags inträffade ett skalv med en magnitud på 5,4 som kändes i stora delar av södra och västra Island. Klockan 2.27 under natten mot tisdagen registrerades ett skalv på 5 vid Kleifarvatn. Inom loppet av en minut följdes det bland annat av ett efterskalv på 4,5.

Att den seismiska aktiviteten nu har lett fram till ett vulkanutbrott innebär sannolikt att jordskalven kommer att avta. På kommunkontoret i Grindavík bjöds det på tårta i går efter att utbrottet börjat. De senaste dagarna har de ständiga jordskalven stört nattsömnen och orsakat materiella skador för invånarna.

Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, flög i går eftermiddag över platsen för utbrottet. Under en presskonferens med Almannavarnir uppskattade han lavaflödet till 20 till 50 kubikmeter i sekunden. Han trodde att det här utbrottet var fem till tio gånger kraftigare än det förra i sitt inledande skede. Eldpelarna nådde upp till 30 meters höjd.

Vid en senare överflygning i Veðurstofa Íslands regi hade sprickan krympt till 200 meters längd. Lavaflödet under utbrottets tre första timmar var i snitt 32 kubikmeter i sekunden - vilket var ungefär fem gånger kraftigare än förra årets eruption. Lavan beräknas vara omkring 1 200 grader när den når ytan.

Vid 17-tiden i går mätte det nya lavafältet 74 000 kvadratmeter. Lavan från det nya utbrottet var i genomsnitt 5,9 meter tjock och den totala volymen lava uppgick till 0,43 miljoner kubikmeter.

Platsen för utbrottet är något mer otillgänglig än Geldingadalir där förra årets utbrott ägde rum. Det är långt till bebyggelse, vägar och annan infrastruktur. Om utbrottet skulle bli långvarigt kan det inte uteslutas att lava når fram till exempel till Reykjanesbraut, som sträcker sig mellan Reykjavík och Keflavík, eller Grindavík i söder, Vogar i norr eller Hafnarfjörður i öster - men dit är avståndet en till två mil.

Veðurstofa Íslands gjorde i går en första prognos för lavaflödet. Om utbrottet pågår i samma omfattning i 200 dagar och lavan inte tar någon oväntad riktning kommer ingen infrastruktur att vara hotad. Om lavaflödet blir mer omfattande skulle det kunna nå fram till Suðurstrandarvegur och skära av den väg som går längs den isländska sydkusten.

Myndigheterna stängde i går vägen in i Meradalir. De uppmanade också intresserade att hålla sig borta från platsen tills det finns en bättre överblick över utbrottet. De varnade dessutom för att giftiga vulkangaser som svaveldioxid kan samlas i dalgångar och andra platser utan genomströmning av luft. Att utbrottet är större innebär också att halten av vulkangaser i luften kan bli högre.

Den som vill beskåda utbrottet behöver gå längre den här gången. Vandringen är krävande och inte för den som är ovan vid stenig och brant terräng. Myndigheterna varnade vidare alla personer som funderade på att gena över förra årets lavafält. På sina håll har temperaturerna stigit avsevärt de senaste dagarna och det är därför inte säkert att gå på.

Under eftermiddagen skickades ett sms till omkring 8 000 mobiltelefoner som då fanns i området. Av dessa tillhörde ungefär hälften utlänningar. I meddelandet informerades de om utbrottet och riskerna med att ta sig nära lavaflödet.

Under natten mot torsdagen strömmade lava in i Meradalir. Om inte lavan ändrar riktning kommer det sannolikt att ta åtminstone ett par månader att fylla dalen - och innan lavan i så fall kan rinna vidare mot vägar eller bebyggelse.

Utbrottet skapar alltså bara lava och ingen aska. Flygtrafiken till och från den internationella flygplatsen i Keflavík påverkas inte.

Färgkoden för flygtrafik över Krýsuvíks vulkaniska system ändrades dock till rött redan 13.42 i går. Då hade utbrottet nyss börjat och det fanns en osäkerhet om det skulle kunna producera aska. Färgkoden ändrades 15.36 till orange vilket betyder att det finns ett pågående utbrott som inte producerar någon aska.

Almannavarnir gjorde en liknande bedömning av det allmänna säkerhetsläget. Myndigheten utlyste en nödsituation i går eftermiddag som under kvällen graderades ned till en farlig situation.

Börsen i Reykjavík reagerade positivt på nyheten om utbrottet. Aktiekurserna för flygbolagen Icelandair och Play steg under eftermiddagen. Värdet på Icelandairs aktie ökade med 3,2 procent och Plays aktie steg med 1,8 procent. Uppgången beror troligen på att många såg utbrottet som något som kan locka fler turister till Island.

Förra årets utbrott var det första på Reykjanes sedan 1240. Det sågs av forskare som starten på en ny period av vulkanisk aktivitet. Tidigare har serier av utbrott pågått i 100 till 400 år. Därefter har det inte förekommit någon vulkanisk aktivitet på 700 till 800 år. Det nya utbrottet styrker teorin att en ny era har inletts på Reykjanes.

Den förra serien av utbrott startade omkring år 800 med utbrott i Brennisteinsfjölls och Krýsuvíks vulkaniska system. Under 900-talet följde fler utbrott i Brennisteinsfjöll som höll på fram till omkring år 1000. Aktiviteten fortsatte troligtvis 1151 med nya utbrott i Krýsuvík. De pågick fram till 1188. Mellan 1210 och 1240 skedde flera utbrott på Reykjanes.

Här kan du läsa mer om jordskalven som föregick utbrottet.

Här, härhär och här hittar du webbkameror som visar utbrottet.

Foto: Veðurstofa Íslands

onsdag 3 augusti 2022

Saknad vandrare kan ha hittats efter två veckor

En avliden man hittades i torsdags kväll av kustbevakningens helikopter vid Skriður i Hvalvatnsfjörður. Två veckor tidigare hade en tysk turist gett sig av på en vandring mot detta svårframkomliga och obebodda område. Förhållandena var mycket svåra med djup snö och på sina håll oframkomliga passager. Den avlidne mannen hittades efter att ett stort uppbåd börjat söka efter den tyske mannen.

Den 14 juli publicerade Bernd Meyer, en tysk medborgare född 1947, en bild på sig själv i sociala medier. Han talade också i telefon med sin fru som var kvar i Tyskland. Dagarna innan hade han övernattat i Grenivík vid Eyjafjörður på norra Island. Där upphörde spåren.

Polisen skrev på Facebook att Bernd Meyer reste på egen hand. Han hade kommit till Island med färja i slutet på juni.

På kvällen den 27 juli reagerade besökare till ödegården Hof i Flateyjardalur på att en tyskregistrerad bil av märket Volkswagen Transporter fortfarande stod orörd på samma ställe på campingplatsen som vid deras besök tio dagar tidigare. De ringde polisen och informerade om den parkerade bilen.

I vindrutan hittade en markägare en lapp där bilägaren enligt Fréttablaðið informerade om att han tänkte vandra från Flateyjardalur via Jökulbrekka och Kaðaldalur över till Fjörður och tillbaka. Även i goda förhållanden är det en vandring som tar flera dagar. En av markägarna fick sällskap upp på Jökulbrekka utan att hitta några spår efter en vandrare.

Området är ganska populärt bland vandrare. Men sträckan är mycket krävande med farliga branter i Skriður ned mot Hvalvatnsfjörður. I år ligger dessutom ovanligt stora mängder snö kvar på högre höjd vilket gör vissa sträckor särskilt prövande eller oframkomliga. I området finns ingen bebyggelse och ingen mobiltäckning.

Polisen i Húsavík kallade efter hjälp från räddningstjänsten. Vid lunchtid den 28 juli började ett hundratal personer söka efter Bernd Meyer. De använde bland annat drönare just för att vissa områden är ytterst svårframkomliga. De fick också hjälp av båtar och en helikopter från kustbevakningen.

Strax före klockan 19 fick besättningen på helikoptern syn på en avliden man i Skriður - höjderna öster om Hvalvatnsfjörður. Tidigare hade besättningen observerat spår efter en vandrare i samma område.

Polisen skriver på Facebook att det är sannolikt att det är Bernd Meyer som påträffats. Kroppen har dock ännu inte formellt identifierats. Det finns heller ingen information om dödsorsaken.

Räddningsinsatsen avblåstes efter att kroppen hittats. I annat fall var planen att fortsätta sökandet även med hundar. Samtidigt var det tveksamt om sökandet kunde ha fortsatt på fredagen eftersom det skulle regna och vara begränsad sikt - omständigheter som gjorde att alla insatser längs branterna i Skriður skulle bli riskfyllda för räddningsarbetarna.

Det är inte första gången som en vandrare försvinner i de här trakterna. Sommaren 2002 sökte räddningsarbetare i flera dagar efter den 33-årige italienaren Davide Patie utan att han återfanns. Han utgick från Grenivík och skulle fortsätta till Hvalvatnsfjörður.

Davide Patie reste till Island i maj 2002 och kombinerade vandringar med extrajobb på bondgårdar. Den 8 augusti bad han en anställd på badhuset i Grenivík att låsa in några av hans tillhörigheter - bland annat passet - i några dagar. Han skulle då vandra i högst fem dagar längs Látraströnd på östra sidan Eyjafjörður.

Vad som hände sedan är inte känt. Senast den 11 augusti nådde han fram till nödstugan vid Látrar där han skrev i gästboken. Gästen före honom hade daterat sitt inlägg den 7 augusti. Den som kom efter honom var där just den 11 augusti utan att ha fått syn på Davide Patie.

Hans plan var att fortsätta längs kusten mot Hvalvatnsfjörður. Men även här är klipporna branta och störtar ned mot havet. På många håll fanns det också gott om snö vilket gjorde vandringen till en prövning.

En vecka efter att han gett sig av vände sig personer i Grenivík till polisen. Räddningsarbetare sökte efter Davide Patie i flera dagar men hittade aldrig några andra spår än namnteckningen i gästboken. Hans öde är alltjämt okänt och någon kropp har aldrig påträffats.

tisdag 2 augusti 2022

Förnekar uppgifter om plan för Nato-hamn i Finnafjörður

Det finns inga planer för en Nato-hamn i Gunnólfsvík vid Finnafjörður på nordöstra Island. Det hävdar utrikesdepartementet. Även kommunen Langanesbyggð dementerar Fréttablaðiðs uppgifter om Natos önskemål. Kommunen uppger att det inte kommit någon förfrågan varken från Nato eller utrikesdepartementet.

I fredags rapporterade Fréttablaðið att Nato ville bygga en kaj i Gunnólfsvík vid Finnafjörður på nordöstra Island. Syftet med anläggningen var att underlätta kartläggningen av ryska ubåtars rörelser i Nordatlanten. Hamnen skulle även användas för att ta ombord förnödenheter och byta ut besättningar på olika Nato-fartyg.

Tanken var inte bara att Nato skulle använda hamnen. Även isländska kustbevakningen skulle kunna använda anläggningen.

Planerna föreföll realistiska. Robert Burke, som basar över den amerikanska flottan i Europa, argumenterade nyligen för behovet av att skapa en bas på östra Island. Han ansåg att en sådan anläggning både skulle underlätta övervakningen av ryska ubåtar och främja säkerheten till havs eftersom den skulle underlätta räddningsaktioner.

Just i Gunnólfsvík arrenderar staten mark sedan tidigare. Området har också förekommit i diskussionerna för en djuphamn. Därför har det redan gjorts undersökningar om förutsättningarna för en hamn.

Enligt Fréttablaðið skulle diskussionerna mellan Nato, utrikesdepartementet och kommunen ha förts på en informell nivå. Än så länge skulle det inte finnas några officiella dokument som bekräftade planerna. Arbetet skulle dock pågå i tysthet.

Nu hävdar både utrikesdepartementet och Langanesbyggð - den kommun där Finnafjörður ligger - att uppgifterna är felaktiga.

Utrikesdepartementet skriver i ett uttalande att det inte har förts fram några önskemål om att bygga en hamn i Gunnólfsvík. Uppgifterna i artikeln saknar förankring i verkligheten:
"Nyheten är därför fel."
Även Langanesbyggð dementerar uppgifterna. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att den inte har fått någon förfrågan om ett hamnbygge i Gunnólfsvík:
"Med anledning av nyhetsrapportering i medierna i morse vill Langanesbyggð framföra att kommunen inte har fått något ärende från utrikesdepartementet eller Nato om uppbyggnad av hamnbyggnader eller kaj i Finnafjörður."

Fréttablaðið har inte korrigerat den ursprungliga artikeln och publicerade inte dementierna från departementet eller kommunen i sig. I en uppföljande artikel skriver Fréttablaðið i stället mer allmänt om hur den här typen av diskussioner i regel förs i det tysta trots en strävan från regeringen att skapa mer debatt om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Här kan du läsa mer om uppgifterna om planerna för en Nato-hamn på nordöstra Island.

måndag 1 augusti 2022

Jordskalv utlöser höjd beredskap för vulkanutbrott

Över 4 000 jordskalv har skakat sydvästra Island under helgen. Skalven norr om Geldingadalir blir allt grundare - vilket kan tyda på att magma stiger mot ytan och att ett vulkanutbrott kan närma sig. Myndigheterna har höjt beredskapen i området. Färgkoden för flygtrafik har ändrats från grön till gul i Krýsuvíks vulkaniska system.

Under natten mot lördagen började en jordskalvssvärm vid Fagradalsfjall och Geldingadalir utanför Grindavík - samma område där ett halvårslångt vulkanutbrott började i mars 2021. Intensiteten i skalvserien ökade vid lunchtid på lördagen. Det fanns också en tydlig trend att skalven blev grundare.

Fram till i morse hade över 4 000 jordskalv registrerats i området. Av dessa hade nio en magnitud på minst 4. Ytterligare drygt 80 skalv uppmättes till minst 3.

Ett skalv med en magnitud på just 4 inträffade klockan 14.02 på lördagen. Det följdes av ett skalv på 4,4 klockan 16.52, ett skalv på 4,3 klockan 20.48 och ett skalv på 4,2 klockan 4.06 natten mot söndagen. Samtliga dessa skalv var tillräckligt kraftiga för att kännas i bland annat Grindavík, Keflavík, Reykjavík och Borgarnes.

Epicentrum för majoriteten av skalven är strax norr om Fagradalsfjall och Geldingadalir. Skalvserien sträcker sig västerut mot Keilir.

Under söndagseftermiddagen minskade den seismiska aktiviteten något. Ytterligare ett stort skalv inträffade dock klockan 17.47. Skalvet hade en magnitud på 5,4 och var alltså det största hittills under den pågående jordskalvssvärmen. Skalvet kändes över stora delar av sydvästra Island. Det rörde sig om ett förhållandevis grunt skalv på 1,9 kilometers djup. Epicentrum var tre kilometer nordost om Grindavík.

Inga personskador har rapporterats på grund av jordskalven. Söndagens stora skalv ska dock ha orsakat skador på vattenledningar i Grindavík. På flera håll rasade föremål ner på golvet och vissa byggnader ska också ha fått sprickor.

Från Hella och Fljótshlíð i öster till Borgarnes och Snæfellsnes i väster ska glaset i fönsterrutor ha vibrerat av skakningarna efter skalvet. Skalvet ska dessutom ha varit så kraftigt att det kändes ända till Hólmavík i Västfjordarna.

De kraftiga skalven fortsatte under natten till måndagen. Ett skalv med en magnitud på 4,3 inträffade klockan 3.14. Det följdes av ett skalv på 4,2 klockan 3.41, ett skalv på 4,4 klockan 4.51 och ett skalv på 4,7 klockan 6.27.

En liknande jordskalvssvärm skakade samma område vid jul. Då ledde den inte fram till något nytt vulkanutbrott. Den här skalvserien började med större kraft - och att skalven blir grundare betyder sannolikt att magma närmar sig jordskorpan. De kraftiga skalven kan också bidra till att skapa öppningar uppåt för en magmaintrusion.

Inledningsvis skedde skalven främst på ett djup av fyra till åtta kilometer. Medan jordskalvssvärmen fortsatte inträffade allt fler på ett djup av två till fem kilometer.

Almannavarnir valde i lördags eftermiddag att höja beredskapen i regionen. Invånare uppmanas att säkra föremål på väggar och hyllor så länge som jordskalvssvärmen pågår. Det finns också en förhöjd risk för stenras i branter och fjäll.

Veðurstofa Íslands valde samma eftermiddag att ändra färgkoden för flygtrafik över Krýsuvíks vulkaniska system från grön till gul. Den gula färgen betyder att vulkanen visar tecken på onormal aktivitet.

Om jordskalvssvärmen skulle leda fram till ett nytt vulkanutbrott på Reykjanes är det inte troligt att det sker på exakt samma plats som förra utbrottet. De kanaler som då förde magma upp till ytan har nu fyllts av stelnad magma som är svår att bryta sig igenom. Magma tar den väg som bjuder minst motstånd - och där kan alltså jordskalven ha öppnat nya vägar strax norr om Geldingadalir och Fagradalsfjall.

Det finns i nuläget inget som pekar mot att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Det kan dock ändras snabbt.

Förra årets utbrott gick att följa i direktsändning genom flera webbkameror som alltjämt är i bruk. Här hittar du RÚV:s webbkamera och här, här och här hittar du Morgunblaðiðs webbkameror riktade mot Fagradalsfjall, Geldingadalir och Keilir.

Här kan du läsa mer om jordskalv och risken för vulkanutbrott på Reykjanes.