torsdag 25 augusti 2022

Nya isländska kommuner behåller gamla namn

Skútustaðahreppur och Þingeyjarsveit blev en kommun i samband med vårens kommunalval. En annan kommunsammanslagning i norr skedde mellan Svalbarðshreppur i Langanesbyggð. Men de nya kommunerna får inga nya namn - utan i stället behåller båda den större kommunens namn. De fortsätter alltså heta Langanesbyggð och Þingeyjarsveit.

I samband med kommunalvalen i maj skedde en rad samgåenden. På norra Island gick lilla Skútustaðahreppur ihop med betydligt större Þingeyjarsveit samtidigt som glesbygdskommunen Svalbarðshreppur förenades med större grannen Langanesbyggð.

Men det blir inga helt nya namn för kommunerna. Þingeyjarsveit behåller namnet efter samgåendet med Skútustaðahreppur. Och Langanesbyggð blir även i fortsättningen namnet på den kommun där nu även Svalbarðshreppur ingår.

I bägge fallen är det alltså de två större kommunernas namn som blir kvar medan de mindre kommunernas namn försvinner.

Inför beslutet i fullmäktige hölls en rådgivande omröstning i Skútustaðahreppur och Þingeyjarsveit. Utöver det senare namnet fick invånarna ta ställning till ytterligare tre förslag: Goðaþing, Laxárþing och Suðurþing.

Gemensamt för de tre förslagen var att de syftade på något som fanns inom kommungränserna. De hade också fått tummen upp av ortnamnsnämnden Örnefnanefnd.

Goðaþing kunde kopplas till Þorgeir ljósvetningagoða som var med om att kristna Island år 1000 och var bosatt i regionen, vattenfallet Goðafoss - där han sägs ha kastat sina statyer av asagudar i älven - och svarthakedopping, som på isländska heter flórgoði, som finns i stora antal i regionen.

Laxárþing syftade på älven Laxá som rinner genom både Skútustaðahreppur och Þingeyjarsveit medan Suðurþing förknippades med den gamla administrativa regionen Suður-Þingeyjarsýsla och dessutom kunde framstå som ett naturligt komplement till grannkommunen Norðurþing.

En majoritet av deltagarna föredrog Þingeyjarsveit. Det namnet klubbades även i kommunfullmäktige. Namnet myntades i samband med tidigare kommunsamgåenden som genomfördes mellan 2002 och 2008.

En rådgivande omröstning i Langanesbyggð slutade med att det namnet fick 80 procent av rösterna, Norðausturbyggð 16 procent och Langanesþing 4 procent av rösterna. Även här valde fullmäktige att följa resultatet i omröstningen.

Langanesbyggð har också fått ett nytt kommunvapen - men det skiljer sig inte mycket från det vapen som Langanesbyggð hade tidigare. Fisken och fågeln på kommunvapnet - som symboliserar fiskets betydelse för tätorterna Þórshöfn och Bakkafjörður samt det rika fågellivet - har nu kompletterats av ett får, en näring som är tongivande både i gamla Svalbarðshreppur och på landsbygden i gamla Langanesbyggð.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Langanesbyggð.