tisdag 6 september 2022

Minister vill se Gröna vänstern i annan regering efter valet

En regering som lutar mer åt vänster. Och en regering som har större ambitioner för miljö- och klimatpolitiken. Det efterlyste Guðmundur Ingi Guðbrandsson, vice ordförande för Gröna vänstern, i sitt tal vid partistyrelsens möte i Ísafjörður. Han konstaterade också att den sittande regeringen med Självständighetspartiet och Framstegspartiet inte var hans önskedröm.

Knappt ett år efter senaste alltingsvalet och en regeringsombildning senare börjar samarbetet mellan Gröna vänstern, Självständighetspartiet och Framstegspartiet att gnissla allt mer. Den breda enighet som fanns under coronapandemin har börjat ersättas av en livaktigare politisk debatt. Och det är i synnerhet inom Gröna vänstern som missnöjet når ytan.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson är partiets vice ordförande och socialminister. Förra mandatperioden var han miljöminister - något som för Gröna vänstern är en tung post. I koalitionen med Självständighetspartiet och Framstegspartiet var det dessutom en garant för att kunna driva klimat- och miljöpolitiska frågor.

Efter valet i höstas gick uppdraget i stället till Självständighetspartiets Guðlaugur Þór Þórðarson. Sedan dess har de politiska initiativen framför allt handlat om utbyggnad av vattenkraften.

Vid partistyrelsemötet i Ísafjörður sade Guðmundur Ingi Guðbrandsson i sitt tal att det var ett svårt beslut att lämna posten som miljöminister. Samtidigt var han nöjd med de beslut som klubbats under förra mandatperioden. Att byta departement var också ett sätt att göra avtryck inom nya politiska områden:
"Men glöm inte heller att vi också sitter i regeringen för att se till så att saker inte händer. Vi är vakthundar för en viss ideologi och vi slår vakt om den. Med det sagt så är min drömregering med politiska rörelser som står längre till vänster och är grönare. Och där vill jag se oss i framtiden."
Att Självständighetspartiet och Framstegspartiet inte är givna samarbetsparter för Gröna vänstern är ingen hemlighet. Men att partiets näst tyngsta företrädare med tre år kvar till nästa val meddelar att han helst vill se en annan regering är anmärkningsvärt. Det är också ett uttalande som har fått allt fler att undra om koalitionen kommer att hålla fram till valet 2024.

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, säger till RÚV att de politiska konflikterna mellan partierna sannolikt kommer att öka ju längre mandatperioden lider. Guðmundur Ingi Guðbrandssons utspel är också ett sätt att försöka minska missnöjet hos de partimedlemmar och väljare som är missnöjda med Gröna vänsterns val av koalitionspartner.

Þorsteinn Pálsson, tidigare statsminister och ledare för Självständighetspartiet som numera är engagerad i Renässans, skriver i Fréttablaðið att Guðmundur Ingi Guðbrandsson i praktiken har sagt upp regeringssamarbetet med tre års varsel. Han beskriver talet som en politisk vattendelare:
"Härnäst tänker inte Gröna vänstern ingå i en regering om inte Socialdemokraterna är med. Detta sker som en direkt förlängning av att det skapades en bred enighet inom Socialdemokraterna om att välja Kristrún Frostadóttir som ledare på landsmötet i nästa månad."
Att Gröna vänstern två gånger om har bildat koalition utan Socialdemokraterna har enligt Þorsteinn Pálsson varit ett uttryck för att partiet inte ansetts regeringsdugligt. Nu gör Gröna vänstern en annan bedömning.

Kristrún Frostadóttir säger i Mannlíf att Gröna vänstern under åren i regeringsställning tycks ha förlorat sin kurs och att hon inte längre vet vad partiet och ledaren Katrín Jakobsdóttir står för.

Här kan du läsa mer om Kristrún Frostadóttirs kandidatur till ny ledare för Socialdemokraterna.