onsdag 21 september 2022

Över 12 000 jordskalv vid Grímsey på bara tolv dagar

Över 12 000 jordskalv har inträffat till havs nära Grímsey sedan den 8 september. Det senaste större skalvet i området inträffade under natten mot måndagen och uppmättes till 3,2. Men aktiviteten fortsätter att minska. De senaste dagarna har några hundra skalv om dagen registrerats - medan det i första fasen handlade om ett par tusen skalv.

Tidigt på morgonen den 8 september skakades Grímsey och stora delar av norra Island av ett jordskalv med en magnitud på 4,9. Skalvet var startpunkten för en av de mest omfattande jordskalvssvärmarna i regionen på länge.

Som mest registrerades ett par tusen skalv om dagen. Men de senaste dagarna har aktiviteten avtagit avsevärt. Nu rör det sig om några hundra skalv om dagen.

Majoriteten av skalven har alltjämt epicentrum ute till havs omkring en mil nordost om Grímsey. De har dock både blivit glesare och svagare.

Det senaste större skalvet inträffade klockan 4.37 i måndags morse. Det skalvet hade en magnitud på 3,2 och skedde på 10 kilometers djup drygt 12 kilometer nordost om ön.

Inom loppet av dessa tolv dagar har totalt över 12 000 jordskalv registrerats i området. Tendensen är dock att aktiviteten ebbar ut.

I dagsläget ser det alltså ut som att jordskalvssvärmen är på väg att upphöra. Det kan inte uteslutas att den växer i omfattning på nytt - men det vanligaste är att den sakta planar ut.

Det finns i dagsläget inte heller några tecken på att jordskalven skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet. Allt tyder på att skalven beror på kontinentalplattornas rörelser.

Myndigheterna har alltjämt förhöjd beredskap på norra Island på grund av jordskalvssvärmen.

Här kan du läsa mer om jordskalven nära Grímsey.