måndag 3 oktober 2022

148 sillvalar skjutna i första jakten på val sedan 2018

Valfångstbolaget Hvalur sköt 148 sillvalar i sommar. En stor del av djuren jagades under september då väderförhållandena för jakten var ovanligt gynnsamma. Den sista månaden fanns alltid en tillsynsperson från Fiskistofa ombord företagets två valfångstbåtar. Årets valfångstsäsong pågick i drygt tre månader för Hvalur.

Hvalur med fiskemiljonären Kristján Loftsson vid rodret är sedan flera år tillbaka det enda isländska bolaget som bedriver valfångst. Jakten är en ständig förlustaffär - men samtidigt tjänar Kristján Loftsson enorma summor varje år genom att vara storägare i fiskerederier.

Inför sommaren meddelade Kristján Loftsson att Hvalur skulle jaga sillval för första gången sedan 2018. Beslutet kom i kölvattnet av att fiskeminister Svandís Svavarsdóttir offentligt sagt att hon inte sett några skäl att utfärda fångstkvoter på val efter 2023 då det aktuella kvotbeslutet löper ut.

Jaktsommaren har varit turbulent. Svandís Svavarsdóttir utfärdade när säsongen inletts ett krav på att en tillsynsperson skulle finnas ombord varje valfångstbåt. Syftet var att dokumentera jakten ur ett djurskyddsperspektiv.

Svandís Svavarsdóttir ansåg att rederierna själva skulle ordna och bekosta en tillsynsperson. Hvalur och fiskeindustrin rasade. Justitieminister Jón Gunnarsson - som till skillnad från Svandís Svavarsdóttir är för fortsatt valfångst - dömde ut beslutet. Och i slutändan blev det statliga myndigheter som fick utöva tillsynen.

Från och med den 24 augusti har enligt Morgunblaðið tillsynspersoner från Fiskistofa funnits ombord och dokumenterat jakten på uppdrag av Matvælastofnun. Resultatet ska nu sammanställas i en rapport.

Den 22 juni lade valfångstbåtarna Hvalur 8 och 9 ut för första gången i år. När de lade till vid bryggan i den gamla hamnen i Reykjavík den 29 september hade Hvalur skjutit totalt 148 sillvalar.

Årets jakt kom igång sent och gick länge trögt på grund av ogynnsamma väderförhållanden med hårda vindar och begränsad sikt. Kristján Loftsson säger i Morgunblaðið att en stor del av djuren sköts i september - vilket är ovanligt:
"September var särskilt bra. Gott om val, kort att segla och fint väder redan från månadens första dag förutom två, tre dagar nyligen."
Jakten brukar avslutas i slutet på september. De kortare dagarna gör att sikten försämras samtidigt som höstovädren påverkar förutsättningarna för att få syn på val negativt.

Här kan du läsa mer om årets valfångst.