torsdag 13 oktober 2022

Morgunblaðið stämmer konkurrent för citat ur minnesruna

Mannlíf skrev om en minnesruna som tidigare publicerats i Morgunblaðið. Nu väljer skribenten Atli Viðar Þorsteinsson att stämma Mannlíf för upphovsrättsintrång. Han gör det tillsammans med Árvakur som ger ut Morgunblaðið. Tidigare har Morgunblaðið hävdat att det inte är tillåtet att citera ur minnesrunor utan tillstånd.

I mars 2021 meddelade Morgunblaðið att det inte var tillåtet för andra medier att citera ur minnesrunor som publicerats i tidningen. För sådana publiceringar var det nödvändigt att få tillstånd - både från tidningen och skribenten.

Beslutet kom som en reaktion mot att andra medier återgav och citerade ur innehållet i minnestexterna på ett sätt som enligt Morgunblaðið inte visade respekt mot anhöriga eller avlidna. Ibland fick artiklarna i andra medier klickvänliga rubriker och omgavs ofta av annonser.

Andrés Magnússon, redaktionssekreterare på Morgunblaðið, hävdade i Fréttablaðið att vissa av dessa artiklar överskred lagens syn på hur mycket som fick citeras eller återges och i vilka sammanhang. Tidningen hade bland annat fått ta emot klagomål från anhöriga på hur andra medier använde minnestexterna som underlag för artiklar.

Samtidigt medgav Andrés Magnússon att det upphovsrättsliga läget inte var glasklart. Han ansåg dock att de aktuella medierna i princip bara återgav eller citerade ur minnesrunor. För att så långtgående citat eller referat skulle vara tillåtna behövde de nya artiklarna tillföra något nytt. Och så var enligt honom inte fallet.

Beskedet fick en hel del uppmärksamhet. Det lovordades bland annat av läsare samtidigt som det kritiserades av andra medier eftersom det ansågs stå i strid med rätten att citera och referera texter som publicerats i offentligheten. Blaðamannafélag Íslands, det isländska journalistförbundet, har tidigare fastslagit att liknande publiceringar inte strider mot de yrkesetiska reglerna.

Nu ska ställningstagandet prövas rättsligt vid Héraðsdómur Reykjaness. Fallet tas upp i början på november.

Bakom stämningsansökan står Atli Viðar Þorsteinsson, en dj, projektledare och kommunpolitiker i Hveragerði. Han anser att Mannlíf har kränkt hans upphovsrätt genom en publicering av delar av en minnesruna om en anhörig.

Morgunblaðið har genom ägarbolaget Árvakur ställt sig bakom stämningsansökan. Företaget anser att Mannlíf har kränkt Morgunblaðiðs publicerings- och utgivningsrättigheter av texten genom att i detalj återberätta och citera ur innehållet.

Tillsammans kräver Árvakur och Atli Viðar Þorsteinsson ett skadestånd på Mannlíf på 1,5 miljoner isländska kronor. Mannlíf motsätter sig kravet. Därför blir det alltså upp till domstol att avgöra i vilken omfattning andra medier får citera ur andra texter och om Morgunblaðiðs förbud mot återgivning av innehållet i minnesrunor faktiskt har något juridiskt värde.