fredag 28 oktober 2022

Över 4 000 jordskalv vid Herðubreið på en knapp vecka

Över 4 000 jordskalv har inträffat vid Herðubreið sedan i lördags. Fem av dessa skalv har haft en magnitud på minst 3. Majoriteten av skalven sker på ganska grunda djup. Men det finns inget som tyder på att skalven skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet. Närheten till Askja gör dock att det inte går att utesluta ett sådant samband.

Vid lunchtid i lördags inleddes en intensiv jordskalvssvärm vid Herðubreið nära Askja på det isländska höglandet. Klockan 23.11 samma dag inträffade ett skalv med en magnitud på 4,1. Det skalvet kändes som skakningar i delar av norra Island. Det var också det största i sitt slag sedan 1991 när Veðurstofa Íslands började följa området nära.

Sedan dess har jordskalven fortsatt. Hittills har över 4 000 skalv inträffat i den pågående serien.

Fem av dessa skalv har haft en magnitud på minst 3. Det senaste större skalvet uppmättes till just 3 och ägde rum klockan 10.57 i onsdags.

Majoriteten av skalven sker på ett djup av tre till sex kilometer. Vissa har dock sitt epicentrum på omkring en mils djup.

Hittills är det bara lördagskvällens stora skalv som har känts på längre håll från Herðubreið.

I tisdags såg det ut som att intensiteten i jordskalvssvärmen var på väg att avta. Men vid femtiden i onsdags morse blev skalven åter betydligt fler och tätare. De allra flesta skalven är dock så svaga att de inte känns ens vid ytan rakt ovanför epicentrum.

Herðubreið är med all sannolikhet en insomnad vulkan. Dessutom är jordskalv ganska vanliga i området på grund av kontinentalplattornas rörelser. Det pågår i dagsläget ingen expansion eller landhöjning vid Herðubreið som tyder på att skalven skulle ha något samband med magmarörelser.

Herðubreið ses i regel som en del av Askjas vulkaniska system - där det har varit lugnt så länge som jordskalvssvärmen varat. Men det senaste dryga året har Askja varit platsen för en snabb landhöjning som nu ligger på omkring 40 centimeter. Denna landhöjning beror sannolikt på magma som strömmar in på grunda djup.

I dagsläget finns dock inget som pekar på något samband mellan utvecklingen vid Herðubreið och de senaste månadernas förändringar vid Askja.

Här kan du läsa mer om jordskalven vid Herðubreið.