onsdag 16 november 2022

Akureyri på väg att kapa banden till vänorten Murmansk

Tiden för Akureyri och Murmansk som vänorter går sannolikt mot sitt slut. Ett förslag om att riva upp samarbetet har fått majoritet i kommunstyrelsen och ska nu behandlas i kommunfullmäktige. Akureyri överväger även att lämna organisationen Northern Forum som domineras av ryska kommuner. Ingen annan isländsk kommun har ett vänortssamarbete med en rysk kommun.

Tidigare i år bröt Reykjavík allt formellt samarbete med Moskva. Beslutet var en protest mot Rysslands invasion av Ukraina. Enligt Fréttablaðið är nu Akureyri den enda isländska kommunen som har ett vänortssamarbete med en rysk kommun.

Nyligen avslutade norska Tromsö allt samarbete med Murmansk. Nu är även Akureyri på väg att avsluta samarbetet. Ett sådant förslag - som har stöd av kommunchefen Ásthildur Sturludóttir - har fått klartecken i kommunstyrelsen och ska nu diskuteras i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen skriver i beslutet att Akureyri fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Kommunstyrelsen vill också lämna Northern Forum, en samarbetsorganisation som domineras av ryska kommuner.

Vänortsavtalet mellan Akureyri och Murmansk undertecknades 1994. Från den nordisländska kommunen fanns då stora förhoppningar om samarbetet. Två år tidigare hade en delegation från Murmansk besökt Akureyri och diskuterat olika typer av samverkan.

I vänortsavtalet talades det om samarbete inom handel, idrott, kultur och konst. Sedan Rysslands ockupation av Krim 2014 har dock utbytet mellan kommunerna varit ytterst begränsat. Och efter invasionen av Ukraina för nio månader sedan har kontakterna varit obefintliga.

Men när avtalet undertecknades var tonläget annorlunda. Efter Sovjetunionens kollaps använde ryska trålare i allt större utsträckning Akureyri som hamn. Många av dessa trålare använde sig av varv i Akureyri för underhåll och reparationer.

Jakob Björnsson, som då var kommunchef i Akureyri, var optimistisk om avtalets inverkan på näringslivet i kommunen. Med åren blev dock ryska trålare alltmer sällsynta gäster i hamnen i Akureyri. Det var i sin tur en följd av att trålarna inte längre fiskade lika nära den nordisländska kusten.

Här kan du läsa mer om Reykjavíks beslut att kapa banden till Moskva.