onsdag 2 november 2022

Björks klimatbråk med Katrín Jakobsdóttir når alltinget

Björk uppmanade statsminister Katrín Jakobsdóttir att utlysa ett klimatnödläge 2019. Så blev det inte - men vad som hände därefter är omstritt. Björk ansåg att hon fått ett löfte som statsministern valde att svika. Katrín Jakobsdóttir hävdade att hon och regeringen valde att i stället fokusera på konkreta åtgärder. Nu vill socialdemokraten Jóhann Páll Jóhannsson veta vad som egentligen hände.

För tre år sedan skulle statsminister Katrín Jakobsdóttir tala under FN:s klimatkonferens i New York. Även om hennes parti Gröna vänstern prioriterar klimatpolitiken har den inte haft någon framträdande roll i koalitionen med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Island kommer enligt den politik som drivs i dag inte att nå Parisavtalets klimatmål.

Ändå var det uppenbart att artisten Björk och aktivisten Greta Thunberg såg en allierad i Katrín Jakobsdóttir. Inför klimatkonferensen planerade de två en presskonferens där de tänkte uppmana de nordiska ländernas regeringar att utlysa ett klimatnödläge.

Katrín Jakobsdóttir bjöds in till presskonferensen. Björk ville att hon för Islands räkning skulle utlysa ett klimatnödläge. Ett sådant steg skulle sätta press på de övriga statsministrarna i Norden att fatta samma beslut.

Så blev det inte. Men vad som hände sedan har blivit föremål för ett offentligt gräl där Björk anklagat Katrín Jakobsdóttir för svek.

Tidigare i år berättade Björk i en intervju i The Guardian om diskussionerna med Katrín Jakobsdóttir. Hon hävdade att hon hade fått ett löfte om att statsministern skulle utlysa ett klimatnödläge under FN-konferensen. Därför skulle hon ha bett Björk att avstå från presskonferensen ihop med Greta Thunberg. De två valde också att ställa in den.

Men när Katrín Jakobsdóttir höll sitt tal i FN talade hon inte om något klimatnödläge. Hon underströk visserligen behovet av åtgärder i klimatfrågan - men hon tog inte det steg som Björk hade räknat med. I intervjun anklagade Björk henne för att nonchalera klimatpolitiken:
"I kind of trusted her, maybe because she was a woman – and then she went and did a speech and she didn’t say a word. She didn’t even mention it. And I was so pissed off. ... I wanted to be backing her up. It’s hard to be a female prime minister; she’s got all the rednecks on her back. But she hasn’t done anything for the environment."
Katrín Jakobsdóttir höll inte med. I RÚV hävdade hon att Björk inte hade fått något sådant löfte. Regeringen diskuterade ett klimatnödläge men ansåg inte att det var lämpligt:
"Vår slutsats var att ha ett annat angreppssätt, det vill säga att fokusera på åtgärder i klimatfrågor. Det är vad vi har gjort sedan dess. ... Vi ville fokusera på resultat från åtgärder snarare än högstämda deklarationer och det är faktiskt fler nationer som har valt den vägen."
Sprickan mellan de två fortsatte att växa. I en intervju i RÚV anklagade Björk på nytt Katrín Jakobsdóttir för att ha varit oärlig. Och statsministerns agerande var enligt Björk skälet till att presskonferensen med Greta Thunberg inte blev av - vilket i sin tur var negativt för klimatfrågan.

Nu tas händelsen upp i alltinget. Det är Jóhann Páll Jóhannsson, ledamot för Socialdemokraterna, som i en interpellation efterlyser svar från Katrín Jakobsdóttir om vad som egentligen hände. Han vill veta om statsministern faktiskt uppmanade Björk att ställa in presskonferensen med Greta Thunberg och om hon hade lovat Björk att utlysa ett klimatnödläge.