torsdag 17 november 2022

Katrín Jakobsdóttir förnekar löfte om klimatnödläge

Statsminister Katrín Jakobsdóttir lovade aldrig artisten Björk att hon skulle utlysa ett klimatnödläge i sitt tal på FN:s klimatkonferens. Och hon diskuterade aldrig situationen direkt med Greta Thunberg. Det skriver Katrín Jakobsdóttir i ett svar på en interpellation från socialdemokraten Jóhann Páll Jóhannsson. Björk har anklagat statsministern för att ha talat osanning.

Den 23 september 2019 var statsminister Katrín Jakobsdóttir en av talarna på FN:s klimatkonferens i New York. I sitt tal beskrev hon klimatläget som kritiskt - utan omfattande åtgärder skulle den globala uppvärmningen överstiga klimatmålen med ödesdigra konsekvenser.

Men Katrín Jakobsdóttir utlyste för Islands räkning inte något klimatnödläge. Och det fick artisten Björk att reagera. Nyligen anklagade hon statsministern för att ha ljugit. Björk hävdade att Katrín Jakobsdóttir hade gett henne ett löfte om att utlysa ett klimatnödläge.

Inför klimatkonferensen planerade Björk en presskonferens ihop med Greta Thunberg. Där tänkte de uppmana de nordiska ländernas regeringar att utlysa ett klimatnödläge. Men det löfte som Björk ansåg sig ha fått från Katrín Jakobsdóttir ledde till att de aldrig genomförde presskonferensen.

Katrín Jakobsdóttir har förnekat att hon skulle ha fört Björk bakom ljuset. I ett svar på en interpellation från socialdemokraten Jóhann Páll Jóhannsson utvecklar hon diskussionerna med Björk.

Enligt Katrín Jakobsdóttir fick hon ett sms från Björk den 6 september - alltså sjutton dagar innan klimatkonferensen. Därefter utbytte de flera sms och talade med varandra i telefon. Björk fortsatte att skicka flera sms till henne. Den 19 september svarade Katrín Jakobsdóttir på ett av dessa sms.

Katrín Jakobsdóttir hade bara kontakt med Björk. Hon hade aldrig någon dialog med Greta Thunberg. Och hon uppmanade dem aldrig att ställa in presskonferensen.

I sitt svar skriver Katrín Jakobsdóttir att hon skulle diskutera frågan om ett klimatnödläge i regeringen. Hon ska dock inte ha lovat att diskussionerna skulle följas av en sådan deklaration. Björk ska ha understrukit att hon ansåg att Katrín Jakobsdóttirs agerande hade stor betydelse.

Resultatet av diskussionerna inom regeringen var att ett klimatnödläge bara var en symbolisk åtgärd utan formell betydelse. Katrín Jakobsdóttir tyckte att det var bättre att handla för att nå klimatmålen och att nå framgång genom "realistiska och nödvändiga åtgärder".

Här kan du läsa mer om konflikten mellan Björk och Katrín Jakobsdóttir.