måndag 14 november 2022

Katrín Jakobsdóttir: Turkiets krav på Sverige är olämpliga

Turkiets krav på Sverige och Finland för att säga ja till ett Nato-medlemskap är inte realistiska. Det anser statsminister Katrín Jakobsdóttir. Hon säger i Kjarninn att hon inträdet för Sverige och Finland bidrar till att stärka typiska nordiska värderingar inom Nato. Men samtidigt tycker hon inte att det går att prata om några block inom alliansen.

När Island gav klartecken till Sveriges och Finlands Nato-medlemskap valde Gröna vänstern att inte protestera. Tidigare har partiet sagt nej till utvidgning av försvarsalliansen eftersom Gröna vänstern har haft Nato-motståndet inskrivet i partiprogrammet ända sedan partiet bildades. När Gröna vänstern inte suttit i regering har partiet också drivit frågan om ett isländskt utträde.

Men den här gången agerade Gröna vänstern inte på samma sätt. Visserligen var det tre av partiets åtta ledamöter - Bjarkey Olsen Gunn­ars­dótt­ir, Orri Páll Jóhanns­son och Stein­unn Þóra Árna­dótt­ir - som avstod från att rösta. Ändå var det ett tecken på att det var speciellt att det rörde sig om Sverige och Finland:
"Det var min slutsats som nordisk statsminister i mycket nära samarbete med mina kollegor i de övriga nordiska länderna att jag skulle stödja det demokratiska utfallet i dessa länders parlament."
Katrín Jakobsdóttir säger till Kjarninn att hon hellre vill verka för nedrustning än kapprustning. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har dock förutsättningarna förändrats dramatiskt. Hon anser att det är viktigt att Island fortsätter att vara en kärnvapenfri nation som också arbetar mot kärnvapen - en fråga där det inte är givet att hon kommer att vara enig med övriga nordiska statsministrar:
"Det är oerhört viktigt att Island har den här rösten som jag tror att vi som folk är mycket enig om - och inte minst om de nordiska länderna kan enas om ett sådant ställningstagande."
Sedan Ungern gav klartecken till Sverige och Finlands inträde i Nato är det bara Turkiet som återstår. Där har i synnerhet Sverige pekats ut som en problematisk kandidat av turkiska företrädare. Katrín Jakobsdóttir anser att Turkiet på ett olämpligt sätt försöker göra politik av situationen genom att bland annat kräva utlämning av vissa personer:
"Själv har jag sagt att jag inte tycker det är lämpligt av Turkiet att ställa upp detta som villkor."
Katrín Jakobsdóttir ser positivt på att både Sverige och Finland är på väg in i Nato. Hon säger i Kjarninn att det stärker värderingar som även Island arbetar för:
"Naturligtvis förändrar det stämningen inom Nato att det nu är fem nordiska länder och naturligtvis är detta de länder som står oss närmast i praktiken genom liknande samhällssystem och gemensamma värderingar. Så detta har naturligtvis inverkan på argumentationen mellan oss även om det inte finns några formella block."
Här kan du läsa mer om Islands syn på Sveriges och Finlands Nato-medlemskap.