fredag 30 december 2022

Isländsk polis höjer hotnivå med terrormisstänkta på fri fot

Isländsk polis höjer hotnivån för terrordåd sedan två män som misstänks ha planerat terrordåd försatts på fri fot. Hotnivån höjdes samma dag som männen släpptes ur häktet - men meddelades av polisen först femton dagar senare. Terrorhotet mot Island bedöms nu vara en tvåa på den femgradiga skala som nyligen införts.

Den 13 december i år försattes två isländska män - 24 respektive 25 år gamla och båda hemmahörande i Reykjavík - på fri fot efter att ha suttit häktade i nästan tre månader. De misstänks ha planerat attentat både mot samhällsinstitutioner, politiker och andra personer i ledande ställning. Båda männen förnekar terrorbrott men har erkänt olaga vapeninnehav.

Männen släpptes efter ett beslut i Landsréttur när åklagaren hade väckt åtal mot dem. Domstolen ansåg inte att det fanns skäl att tro att männen utgjorde något hot mot sig själva eller mot allmänheten.

Sedan dess har åklagaren försökt få dem häktade på nytt. Åklagaren har dock fått nej av såväl Héraðsdómur Reykjavíkur som Landsréttur. Om inget oförutsett inträffar kommer männen att vara på fri fot fram till rättegångens början i Héraðsdómur Reykjavíkur någon gång efter årsskiftet.

Samma dag som männen släpptes ur häktet höjde polisen risknivån för terror på Island. Hotnivån är nu en tvåa på en femgradig skala.

Men beslutet offentliggjordes först den 28 december. Polisen skriver i ett pressmeddelande att höjningen nu blir offentlig eftersom en ny skala för terrorhot också infördes den 13 december. Och det är i samband med presentationen av denna skala som nivån publiceras.

En tvåa på skalan motsvarar ett begränsat hot. På denna nivå finns ett tänkbart hot men med begränsad kapacitet eller övertygelse. En etta på skalan innebär att det inte finns något känt terrorhot medan en femma står för ett mycket allvarligt och konkret hot.

Den nya skalan innebär en övergång till ett system som också finns i Sverige, Norge och Danmark. Innan använde Island en skala med fyra steg där nivån före 13 december var den lägsta.

I den här fasen - när terrorhotet ligger på det andra steget av fem - har polisen utökad övervakning på vissa ställen. Polisen har också ökat samråd med andra myndigheter samtidigt som olika beredskapsplaner gås igenom och uppdateras vid behov.

Här kan du läsa mer om de två misstänkta terrorislänningarna.