torsdag 22 december 2022

Murmansk svarar - bryter alla band med Akureyri

Efter Rysslands invasion av Ukraina valde Akureyri att avbryta vänortssamarbetet med Murmansk. Nu har den ryska kommunen svarat på samma sätt genom att stoppa allt utbyte med Akureyri. Besluten i både Akureyri och Murmansk fattades av eniga kommunfullmäktigen. Akureyri lämnar även samarbetsorganisationen Northern Forum.

Den 15 november i år valde ett enigt kommunfullmäktige i Akureyri att säga upp allt samarbete med den ryska vänorten Murmansk. Samtliga elva ledamöter röstade för att stoppa utbytet. Samtidigt valde kommunen även att lämna Northern Forum, en samarbetsorganisation som numera domineras av ryska kommuner.

Valet att bryta med Murmansk innebar att det sista vänortssamarbetet mellan en isländsk och en rysk kommun upphörde. I praktiken får dock beslutet inga direkta konsekvenser eftersom det på senare år inte funnits något aktivt utbyte mellan de två kommunerna.

Beslutet var ett sätt att protestera mot Rysslands invasion av Ukraina. Kommunfullmäktige i Akureyri har också fördömt det ryska anfallskriget.

Kommunchefen Ásthildur Sturludóttir fick i uppdrag av kommunfullmäktige att meddela Murmansk beslutet. Brevet från henne nådde den ryska kommunen den 28 november.

Nu har kommunpolitikerna i Murmansk svarat på samma sätt. Enligt Interfax röstade samtliga 23 ledamöter i fullmäktige för att säga upp vänortsavtalet med Akureyri. Beslutet är också en protest mot Akureyris fördömande av Rysslands invasion av Ukraina.

Här kan du läsa mer om Akureyris beslut att bryta vänortssamarbetet.