onsdag 21 december 2022

Ny kommun förenas av björnkram från islänningasagorna

När Ingimundur gamli Þorsteinsson steg i land i Vatnsdalur på norra Island fick han syn på en vuxen isbjörnshona och två ungar. Han gav sjön i närheten namnet Húnavatn efter björnarna - och nu har denna islänningasaga fångats i kommunen Húnabyggðs nya märke. Den nybildade kommunens symbol är två isbjörnar i en björnkram.

I februari i år folkomröstade invånarna i Blönduós och Húnavatnshreppur på norra Island om ett samgående. I Blönduós var stödet hela 97,8 procent medan 62,3 procent röstade ja i Húnavatnshreppur. De två kommunerna gick formellt ihop i samband med vårens kommunalval.

Den nya kommunen fick namnet Húnabyggð. Den sträcker sig över 4 000 kvadratkilometer - vilket gör den till en av Islands största till ytan - och har drygt 1 300 invånare där omkring hälften bor i tätorten Blönduós.

Nu har kommunen fått en ny symbol ritad av Ólína Sif Einarsdóttir. Den föreställer enligt ett pressmeddelande två isbjörnar i en björnkram - och ska symbolisera förhållandet mellan de två tidigare självständiga kommunerna.

Kommunmärket är alltså förankrad i islänningasagorna och berättelsen om Ingimundur gamli Þorsteinsson som tillsammans med sin släkt seglade till Island från Norge och bosatte sig i Vantsdalur. Detta skildras i Vatnsdæla saga, en av de mest kända islänningasagorna som ska ha nedtecknats omkring 1270 vid klostret i närliggande Þingeyrar.

I denna saga berättas om hur Ingimundur steg i land i Vatnsdalur och vid en sjö fick syn på en vuxen isbjörnshona och två ungar. Han valde därför att kalla sjön Húnavatn, där isländskans húnn betyder just 'björnunge'.

Ingimundur fångade björnarna och tog dem med sig till Norge där han skänkte dem till kungen Harald hårfagre. Det ska ha varit första gången som en norrman fick se isbjörnar. I gengäld blev Ingimundur rikligt belönad av kungen.

Just húnn förekommer sedan länge i en rad ortnamn i regionen. Kommunen skriver att björnkramen på det nya märket står för värme, trygghet och enighet. Det är också en symbol som är starkt förankrad såväl i traktens historia som i andra namn.

Den blåa färgen symboliserar i det här fallet både himmel och hav.