onsdag 25 januari 2023

Landhöjningen vid Askja har nu passerat en halv meter

Inom loppet av ett och ett halvt år är landhöjningen vid Askja en halv meter. Expansionen beror med all sannolikhet på magma som strömmar in några få kilometer under ytan. Samtidigt fortsätter jordskalven i området - och även de senaste månadernas jordskalv vid Herðubreið kan ha koppling till magmarörelserna i Askja.

Vulkanen Askja norr om Vatnajökull på det isländska höglandet har inte erupterat sedan 1961. Men de senaste åren har det kommit en rad tecken på att vulkanen kan vara på väg mot ett nytt utbrott. Det allra tydligaste är den landhöjning som började i augusti 2021.

Sedan dess har det gått knappt ett och ett halvt år - och inom denna tid har landhöjningen vid Askja nu enligt Veðurstofa Íslands passerat en halv meter. Processen går dessutom betydligt snabbare nu än när något liknande senast inträffade på 1970-talet.

Magman strömmar in i vulkanen på ett djup av två till fyra kilometer. Det är alltså inte långt upp till ytan.

Men i dagsläget finns det inget som tyder på att ett vulkanutbrott i Askja skulle vara nära förestående. Jordskalv sker ständigt i området men det finns inga tecken på att de skulle vara kopplade till magma som närmade sig jordskorpan. Jordskalven har dock varken blivit fler eller grundare - vilket i sin tur betyder att magman alltjämt bör befinna sig några kilometer under ytan.

Magmarörelserna behöver heller inte resultera i ett utbrott. Den här typen av expansion är vanlig i många vulkaniska system på Island. Och i de flesta fallen avtar aktiviteten så småningom utan att leda fram till något utbrott.

Under hösten skakades Herðubreið - som ligger några mil öster om Askja - om den mest omfattande jordskalvssvärmen på många år. Den kan vara kopplad till aktiviteten i Askja. När magma närmar sig ytan sprider den sig ofta över stora områden och orsakar jordskalv långt från den plats som är centrum för aktiviteten.

Ett vulkanutbrott i Askja är alltså inte troligt i dagsläget. Även om vulkaner är oförutsägbara förefaller det inte sannolikt att ett utbrott skulle komma inom de närmaste månaderna. Askja är dessutom en ganska långsam vulkan där utbrott i regel följer på långa perioder av magmarörelser och jordskalv. Än så länge finns heller inga indikationer på att magma skulle vara på väg att bryta igenom jordskorpan.

Eftersom Askja ligger långt från bebyggelse finns det inga direkta faror med ett utbrott. Veðurstofa Íslands följer ändå utvecklingen med hjälp av bland annat gps-utrustning, jordskalvsmätare och satellitbilder.

Den 9 september 2021 ändrade myndigheten färgkoden för flygtrafik över Askja från grön till gul - där den gula färgen symboliserar ökad aktivitet utöver det normala. Den 9 november förra året ändrades färgkoden åter till grön. Veðurstofa Íslands skriver dock i en kommentar att just Askja ändå bevakas mer än normalt.

Här kan du läsa mer om Askja.