onsdag 18 januari 2023

Minister vill prata fyrverkerier med räddningstjänsten

Folkhälsan påverkas negativt av fyrverkerier. Men innan justitieminister Jón Gunnarsson kan tänka sig att ändra regelverket vill han ha samråd med landets räddningstjänst. Det skriver han i ett interpellationssvar till Piratpartiets Andrés Ingi Jónsson. Den i särklass viktigaste källan för de frivilliga räddningstjänsterna är nämligen försäljningen av fyrverkerier kring nyårshelgen.

Försäljningen av fyrverkerier kring senaste årsskiftet var mindre än vanligt. Det hade sannolikt flera förklaringar. De räddningstjänster som säljer fyrverkerier hade höjt priserna något med hänvisning till stigande importkostnader. Väderprognosen för nyårsafton var inte gynnsam. Och före julhelgen gick Umhverfisstofnun ut och informerade om miljöeffekterna av fyrverkerier.

Just försäljning av fyrverkerier är den i särklass viktigaste intäktskällan för de frivilliga räddningstjänsterna. Överskottet finansierar deras verksamhet i form av bland annat lokaler, fordon, räddningsutrustning, drivmedel och så vidare.

Inom räddningstjänsterna var det många som reagerade negativt på Umhverfisstofnuns informationskampanj. Att fyrverkerierna är dåliga för såväl miljön som folkhälsan genom föroreningar är det ingen som bestrider. Men utan intäkterna är räddningstjänsternas verksamhet i fara. Och frågan är vem som annars skulle finansiera den.

Dessutom anser räddningstjänsterna att de har gjort vad de kan för att minska miljöpåverkan genom att inte köpa in fyrverkerier som innehåller vissa tungmetaller.

En arbetsgrupp lämnade in en rapport om fyrverkeriernas miljöpåverkan redan i januari 2020. Ett av förslagen var att minska antalet försäljningsdagar av fyrverkerier. Arbetsgruppen konstaterade också att såväl individer som miljön i allmänhet påverkades negativt av fyrverkerierna. Även djur drabbades eftersom många blev skräckslagna av fyrverkerier.

Sedan dess har det inte hänt något från regeringens sida. I en interpellation undrar Andrés Ingi Jónsson, alltingsledamot för Piratpartiet, hur justitieminister Jón Gunnarsson tänker hantera frågan.

Jón Gunnarsson skriver i sitt svar att han vill diskutera saken med räddningstjänsterna. Innan dess vill han inte ta några beslut i frågan. Han vill inte riskera att driva igenom några förändringar som påverkar räddningstjänsternas förmåga att rycka ut på alarm genom att minska deras intäkter.

Efter den diskussionen kommer han att ta beslut i frågan efter arbetsgruppens förslag. Han skriver att det arbetas med frågan på departementet men anger inte när det kan komma ett besked.

Här kan du läsa mer om traditionen med nyårsfyrverkerier på Island.