fredag 17 februari 2023

Jordskalv kan förklara smältande is i Öskjuvatn

Ett jordskalv nära Víti vid Askja för två veckor sedan kan ha öppnat nya sprickor mot jordskorpan. I dessa sprickor kan jordvärme strömma mot ytan. Det tror vulkanologen Ármann Höskuldsson är förklaringen till att mer än halva Öskjuvatn nu är isfri. Ett normalt år är istäcket borta från sjön tidigast i slutet på juni.

Inom loppet av ett par veckor har Öskjuvatn förvandlats från att ha varit nästan helt täckt av is till att nu vara isfri till mer än hälften. Den is som finns kvar i sjön visar dessutom tydliga tecken på att vara på väg att smälta. Det finns få större isflak kvar i Öskjuvatn.

Senast något liknande inträffade var i februari 2012. Då smälte istäcket och till påsk var Öskjuvatn isfri. I vanliga fall har Öskjuvatn öppet vatten tidigast i slutet på juni men ofta dröjer det till början av juli. Den här gången har avsmältningen gått betydligt snabbare.

De senaste åren har forskarnas fokus alltmer riktats mot vulkanen Askja. Den främsta anledningen är den landhöjning som började i augusti 2021. Som mest är landhöjningen nu 70 centimeter. Förklaringen är magmarörelser på två till tre kilometers djup.

Magma finns alltså ganska nära ytan. Än så länge tyder dock inget på att ett nytt vulkanutbrott skulle vara nära förestående. En hel del jordskalv sker i området men de pekar inte på att magman skulle vara på väg att bryta sig genom jordskorpan.

Sjön Öskjuvatn ligger på 600 meters höjd på det isländska höglandet norr om Vatnajökull. Den bildades efter ett utbrott i Askja.

Forskare flög i går över Öskjuvatn för att studera utvecklingen. I sjön kastades tre temperaturmätare som på olika djup ska ge uppgifter om värmen i sjön. Än så länge finns dock inga data som kan användas för att analysera utvecklingen. De fotograferade också Öskjuvatn med värmekameror men behandlingen av bilderna är ännu inte färdig.

Ármann Höskuldsson, professor i vulkanologi vid Háskóli Íslands, uppger i Morgunblaðið att det troliga om utvecklingen fortsätter att den leder fram till ett nytt utbrott i Askja. I dagsläget förefaller det dock som att ett utbrott är åtminstone några månader eller år bort eftersom magman ännu inte verkar ha nått ytan.

Förklaringen till att Öskjuvatn nu är isfri tror han är ett jordskalv vid Víti den 3 februari. Det skalvet hade en magnitud på 2,2. Ármann Höskuldsson säger i Morgunblaðið att det skalvet kan ha skapat sprickor som gjort att jordvärme nått ytan - och inte bara i sjön utan även vid stränderna som till viss del nu är snöfria:
"Dagen efter ser vi att det finns vakar i isen. ... De här områdena som nu är snöfria var det inte förra året. Det tyder på att jordvärmen på ytan också ökar något."
Här kan du läsa mer om Askja.