fredag 10 februari 2023

Stora vakar i Öskjuvatn mitt i vintern tyder på ökad värme

Flera stora vakar finns i Öskjuvatn på det isländska höglandet. I vanliga fall dröjer det åtminstone fram till mitten av juni innan isen smälter. Att vattnet nu delvis är öppet tyder på att jordvärmen stiger nära ytan. Sedan augusti 2021 har aktiviteten i vulkanen Askja tilltagit - och den isfria sjön är förmodligen ännu ett tecken på ökande aktivitet.

Vintern 2012 smälte isen i Öskjuvatn norr om Vatnajökull på det isländska höglandet. Ett normalt år smälter isen först i slutet på juni eller början av juli. Att istäcket började spricka mitt i vintern var alltså något exceptionellt.

Förklaringen då var sannolikt stigande jordvärme som i sin tur kopplades till vulkanisk aktivitet. Två år senare inträffade ett enormt jordskred i Öskjuvatn som också knöts till jordvärme och vulkanisk aktivitet. Sedan dess har dock jordvärmen svalnat något.

Nu tyder mycket på att jordvärmen ökar på nytt. Satellitbilder som Háskóli Íslands har analyserat visar att det finns flera stora vakar i Öskjuvatn. Det är ovanligt i sig - och det är särskilt anmärkningsvärt i år när vintern har varit kallare än normalt.

Även den här gången är förklaringen alltså jordvärme. Den kan i sin tur ha ett samband med den utveckling som påbörjades i augusti 2021.

Sedan dess har landhöjningen vid vulkanen Askja varit en halv meter. Även den seismiska aktiviteten har ökat med fler och grundare jordskalv. Utvecklingen tyder på att magma kommer allt närmare ytan.

Veðurstofa Íslands har sedan dess utökat övervakningen av Askja. Háskóli Íslands skriver att det finns goda skäl att följa utvecklingen noga eftersom den skulle kunna leda fram till ett vulkanutbrott.

Ett utbrott i Askjas vulkaniska system sker med all sannolikhet långt från bebyggelse. Om det inte kommer på sommaren är det inte heller troligt att några människor finns i närområdet. Men det kan gå ganska snabbt. Förberedelserna inför ett utbrott kan pågå i många år - men de första säkra tecknen på ett nära förestående utbrott kan komma bara några timmar innan det börjar.

Här kan du läsa mer om Askja.