Kviss

Här hittar du Islandsbloggens kviss där du kan testa dina kunskaper om Island. Kvissen konstruerades 2011 så enstaka frågor kan ha blivit inaktuella.

Quiz 1

Quiz 2

Quiz 3

Quiz 4

Quiz 5

Quiz 6

Quiz 7

Quiz 8

Quiz 9

Quiz 10